PXL Congress

Leerlingenbemiddeling: Hoe jongeren zelf conflicten helpen oplossen

15-03-2021
Online

Leerlingenbemiddeling (peer mediation) is een aanpak op school waarbij een groep leerlingen geselecteerd en getraind worden om andere leerlingen te helpen om uit een conflict te geraken. Jongeren leren hierdoor op een zeer opbouwende manier met conflicten om te gaan. In plaats van schuld en straf staan samenwerken en communiceren centraal. De methode past uitstekend binnen een pestpreventiebeleid en een schoolomvattende aanpak. Leerlingenbemiddeling draagt zeker bij tot een aangenaam en veilig schoolklimaat.

Een warm aanbevolen initiatief!

Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïnformeerd over de brede waaier van voordelen van bemiddeling door en voor leerlingen, de voorwaarden om zo’n project met succes te laten verlopen, de opstart en praktische organisatie op een school en de mogelijkheden om de bemiddelaars en hun begeleiders goed op te leiden.

            

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, coördinatoren en directieleden lager en secundair onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

Elke deelnemende school wordt vertegenwoordigd door 3 personen. Bij voorkeur 1 leerkracht, 1 leerlingbegeleider en 1 directielid.

Datum en tijd

Maandag 15 Maart 2021
van 13:30 tot 15:30u.

Inschrijven kan tot en met: Vrijdag 05 Maart 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Vrijdag 05 Maart 2021

Sprekers

Paul Van Thielen

Paul Van Thienen is ex-leraar en vertrouwensleerkracht aan het Sint-Jan Berchmanscollege (nu Atlas) in Genk.

Hij geraakte vanuit zijn opdracht zeer vertrouwd met het betrekken van leerlin...

Meer

Prijs

Coördinator levenslang leren: 0,00 EUR

Deelnemer: 90,00 EUR

Prijs opmerkingen

De prijs bedraagt € 90 per deelnemende school (3 personen)

Contactpersoon

Koen Vandenhoudt

Coördinator levenslang leren

koen.vandenhoudt@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
Peer mediation in de praktijk.pdf