PXL Congress

Psychiatrische ziektebeelden en hoe omgaan met psychiatrische patiënten?

18-03-2021
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Programma

10.00 u. – 12.00 u. Lezing: overzicht van psychiatrische ziektebeelden - Prof. Dr. Nele Jacobs van het Team Faresa


Tijdens deze plenaire sessie gaat Prof. Dr. Nele Jacobs in op de meest courante ziektebeelden waarbij de klassieke indeling wordt gemoderniseerd tot een aantal bruikbare handvaten in de aanpak van patiënten met bepaalde diagnosen in verschillende settings. Tijdens de sessie komen volgende onderwerpen aan bod: verklarende modellen, zinvolle en wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek en transdiagnostiek.


12.00 u. – 13.00 u. Lunch

13.00 u. – 16.00 u. Workshops

Workshop 1 - Aan de slag met de mens, niet met het label!

Tijdens deze workshop gaat Prof. Dr. Nele Jacobs aan de slag met casusmateriaal uit de eigen praktijken of met casussen die door de deelnemers worden aangereikt. Het doel van de workshop is zoveel mogelijk kennis- en ervaringsuitwisseling te hebben waarbij concrete adviezen worden aangereikt per ziektebeeld, gebaseerd op klinische ervaring. De klemtoon wordt gelegd op het begrijpen van de ontstaansgeschiedenis en instandhoudende factoren van problemen en de geschikte wetenschappelijk onderbouwde benadering. Hier wordt eveneens stilgestaan bij het belang van transdiagnostische interventies.

 

Workshop 2 - Hoe herstelondersteunend omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid?

De workshop start met een toelichting van herstelgericht werken en wordt gegeven door Kirsten Schuer van Reling.

Vervolgens kunnen de deelnemers eigen casussen aanbrengen en wordt er op een interactieve manier aangetoond hoe je met deze casussen herstelgericht aan de slag kan gaan. Indien u voor deze workshop kiest, denk dan alvast eens na over welke casus u zou willen bespreken en welke concrete vragen u hierbij heeft. Op deze manier haalt u het maximum uit dit leermoment.

 

Workshop 3 -

Inge Geraerts is verpleegkundige van opleiding en moeder van drie kinderen met de diagnose autismespectrumstoornis. Ze heeft een lange weg afgelegd in het zoeken van de geschikte hulpverlening voor hen. In deze workshop deelt zij haar ervaring. Waar had zij nood aan en waar liep ze tegenaan? Hoe zou jij haar verder helpen? Kom mee brainstormen en luister naar hoe Inge zich een weg baant door het complexe hulpverleningslandschap.

 

Workshop 4 - Klein gebaar, groot geluk!

In de begeleiding van een kind of jongere kom je geregeld in aanraking met een ouder die worstelt met een psychische kwetsbaarheid. Zij die het traject met de ouders aangaan, willen dan weer extra zorg bieden voor het kind aanwezig in de context. Tijdens deze workshop staan we stil bij de kinderen en jongeren wiens ouder een psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek heeft en hoe een klein gebaar heel veel kan betekenen voor hen...

Hoe spreek je over de  problematiek van de ouder met een kind?

Hoe spreek je over ouderschap met een ouder met een psychische kwetsbaarheid?

We gaan samen op zoek naar antwoorden…

Een workshop voorzien door Ligant, het Limburgs netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen & Jongeren

 

Doelgroep

Alle hulpverleners uit het brede maatschappelijk werkveld

Datum en tijd

Donderdag 18 Maart 2021
van 10:00 tot 16:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 10 Maart 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 10 Maart 2021

Prijs

Deelnemer: 80,00 EUR

PXL-Alumni: 68,00 EUR

PXL-Personeel: 60,00 EUR

PXL-Postactieven: 68,00 EUR

PXL-Student: 40,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be