PXL Congress

Limburgs Vroedvrouwen Congres

22-04-2021

Om jouw gezondheid en veiligheid te garanderen zal deze navorming beperkt fysiek in PXL-Congress (On Campus) georganiseerd worden. Verkies je om "On Campus" deel te nemen, dan teken je meteen in om deel te nemen aan het examen na het congres. Anderzijds kan je ook deelnemen via een livestream (Online), bij deze deelname wordt er geen examen afgenomen.

 

Programma

 

13.00u: Onthaal

13.10u: Inleiden tussen te voeg en te laat. - Prof. Dr. Yves Jacquemyn

Het debat over inleiden van de bevalling kenmerkt zich door hypes, polarisatie en vast-geroeste dogmata. Tijdens het voorbije lustrum vielen nogal wat zekerheden over de interactie van inductie en uitkomst van de partus. Deze voordracht zal nieuwsgierige geesten meer doen twijfelen en zoeken, de anderen zullen hun vooroordelen bevestigd horen.

14.10u: De kraamafdeling anno 2020 of hoe corona ook de dagelijkse werking van een kraamafdeling verandert. - Vroedvrouwen Jessa ziekenhuis

Thema’s als een eerste kennismaking met corona, de shock. De opeenvolging van maatregelen, uiteindelijk wordt alles routine en de voordelen van corona worden be-sproken. Gevolgd door persoonlijke getuigenissen en een chronologisch verslag van maart 2020 tot december 2020 aan de hand van anekdotes vanuit de praktijk.

15.00u: Pauze met koffie

15.30u: STAN : wat is er nu van? - Prof. Dr. Wilfried Gyselaers

Richtlijnen voor het interpreteren van een cardiotocogram met of zonder foetaal elec-trocardiogram zijn uitvoerig beschreven en herschreven. Voor vele perinatale gezond-heidswerkers is dit veelvoud aan informatie verwarrend, wat de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk bemoeilijkt. Deze voordracht zoomt in op de essenties van fetale bewaking naar gebruik, training, uitkomst en medicolegale implicaties. Om de lezing op maat te brengen, vragen we om deze bevraging in te vullen voor donderdag 15 april.

16.30u: De PREMOM II studie: telemonitoring bij zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gestationele hypertensieve aandoeningen. - Dr. Dorien Lanssens

Wereldwijd leidt vijf tot acht procent aan gestationele hypertensieve aandoeningen (GHA). Deze complicatie is geassocieerd met maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit. Om het verhoogd risico op GHA prenataal nauwgezet te kunnen opvolgen, kan er telemonitoring (TM) toegevoegd worden aan hun prenatale follow-up. Heeft TM een toegevoegde waarde in het zorgproces van zwangeren met een verhoogd risico op GHA. Dit werd onderzocht in de Pregnancy Remote Monitoring (PREMOM) studie.

17.30u: Slot - Afleggen STAN-examen

 

Sprekers

Prof. Dr. Yves Jacquemyn

Prof. Dr. Yves Jacquemyn is hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en diensthoofd Gynaecologie Obstetrie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen UZA.

Vroedvrouwen Jessa ziekenhuis

Terry Slootmaekers, Kristel Nies, Greet Vanspauwen en Ivy Weusten zijn 4 vroedvrouwen vanuit het Jessa ziekenhuis Hasselt en hebben alle verande-ringen omwille van de covid-pandemie op de voet mee gevolgd en zijn hier flexibel mee omgegaan. Zo zagen ze de pijnpunten maar zeker ook opportu-niteiten.

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers is hoofddocent fysiologie, onderzoeker en coör-dinator van het Limburgs Preeclampsie Onderzoek (LimPron) aan de Univer-siteit Hasselt. Consulent Hoog Risico Verloskunde in het ZOL Genk en Maaseik, en het AZ Vesalius te Tongeren. Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Dr. Dorien Lanssens

Dorien Lanssens is postdoctoraal onderzoeker aan de UHasselt en werkt mee aan het Pregnancy Remote Monitoring (PREMOM) project, een multi-centrische randomized controlled trial waarin de toegevoegde waarde van telemonitoring bij zwangerschappen gecompliceerd met gestationele hyper-tensieve aandoeningen wordt onderzocht.

 

STAN– examen

Na het congres wordt het STAN-examen afgenomen. Deelname aan het examen is enkel mogelijk bij "On Campus"-deelname. Indien men voor dit examen slaagt, wordt er een getuigschrift uitgereikt.

Accreditatie

Artsen die hun accreditatie wensen aan te vragen mogen hun naam en RIZIV nummer mailen naar alexandra.cloostermans@PXL.be

Doelgroep

(toekomstige) vroedvrouwen en gynaecologen
 

Accreditatie werd aangevraagd

Datum en tijd

Donderdag 22 April 2021
van 13:00 tot 17:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 14 April 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 14 April 2021

Prijs opmerkingen

On Campus deelname in PXL-Congress

 

 

Online deelname via livestream

 

* Deelname aan het STAN-Examen

 

 

* Geen deelname aan het examen

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer:

€ 40

 

 

Deelnemer:

€ 30

PXL-Postactieven:

€ 34

 

 

PXL-Postactieven:

€ 24

PXL-Alumni:

€ 34

 

 

PXL-Alumni:

€ 24

PXL-Personeel:

€ 30

 

 

PXL-Personeel:

€ 20

UHasselt-Personeel: 

€ 30

 

 

UHasselt-Personeel: 

€ 20

Studenten andere instellingen:

€ 25

 

 

Studenten andere instellingen:

€ 15

PXL-Student:

€ 20

 

 

PXL-Student:

€ 10

UHasselt-Studenten: 

€ 20

 

 

UHasselt-Studenten: 

€ 10

 

Contactpersoon

Alexandra Cloostermans

Vormingscoördinator

alexandra.cloostermans@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
20210422 - Limburgs vroedvrouwen congres.pptx
Inductie en sectio.pdf
Vroedvrouwen in tijden van corona PXL april-2 def.pptx