PXL Congress

Omgeving: leefomgeving, ruimtelijke ordening en milieu

20-05-2021
Online

Deze les kadert binnen het postgraduaat Openbare Besturen, module A "Het lokaal bestuur nu en morgen".

Doel is om in vogelvlucht de wetgeving omtrent de omgevingsvergunning, ruimtelijke ordening, milieu (o.a. afval, water, bodem e.d.) en natuur te overlopen.

Op deze manier wil ik de studenten de nodige inzichten bijbrengen zodat ze linken kunnen leggen tussen deze verschillende wetgevingen en thema’s, en tussen de verschillende gemeentelijke diensten (onder het motto “ken je buren”).

Inhoud presentatie

  • (korte) Inleiding
  • Omgevingsvergunning
  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen: gewestplan, RUP) en planning (beleidsplannen)
  • Milieuwetgeving (Algemeen milieubeleid en VLAREM)
  • Andere milieuwetgeving (thema’s zoals bijv. afval, water, bodem, natuur, energie, soortenbeleid)

Doelgroep

  • nieuwe medewerkers van een lokaal bestuur
  • medewerkers van een lokaal bestuur met doorgroeipotentieel
  • stafmedewerkers
  • tewerkgesteld bij een openbaar bestuur of een andere overheidsorganisatie

Datum en tijd

Donderdag 20 Mei 2021
van 08:30 tot 16:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 12 Mei 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 12 Mei 2021

Sprekers

Fabian Spreeuwers

milieuambtenaar, omgevingsambtenaar milieu en ruimtelijke ordening, lokale milieutoezichter (niet GAS-reglement) en milieucoördinator containerpark

Gemeentebestuur Leopoldsburg

Meer

Prijs

Deelnemer: 130,00 EUR

PXL-Alumni: 111,00 EUR

PXL-Personeel: 98,00 EUR

PXL-Postactieven: 111,00 EUR

PXL-Student: 65,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be