PXL Congress

Gedifferentieerd evalueren

22-04-2021
Online

In het kader van ‘maximale ontwikkelingskansen’ en ‘persoonlijke leerwegen’, twee elementen van het onderwijsconcept van Hogeschool PXL, moeten we differentiëren in ons onderwijs. Een belangrijke vraag daarbij is: ‘Als we differentiëren in onze lessen, hoe zit dat dan met evaluatie?’.

In het kader van een onderwijsinnovatiepilot werd daarom een professionaliseringstraject ‘gedifferentieerd evalueren’ ontwikkeld voor de lectoren van de lerarenopleiding secundair onderwijs. Dit traject liep van december 2020 tot maart 2021. De beoogde doelen zijn ten eerste om een open mindset te creëren bij lectoren om de voordelen en mogelijkheden van gedifferentieerd summatief evalueren in te kunnen schatten.

Een tweede doel is in te zetten op de ontwikkeling van een gedifferentieerde summatieve evaluatie door de deelnemers voor een opleidingsonderdeel naar keuze. Een derde (indirecte) doelstelling is om de studenten op hun beurt ook te stimuleren om gedifferentieerd te evalueren in hun eigen lespraktijk nadat ze zelf ervaringen hebben kunnen opdoen met gedifferentieerde evaluatie als student.

Tijdens deze onderwijslunch wordt er ingegaan op:

  • Het opzet van de professionaliseringscursus gedifferentieerd evalueren.
  • De wijze waarop dit traject is doorlopen door de collega’s.
  • De resultaten van de professionaliseringscursus.


Dit project wordt voorgesteld door Indra Beunckens.

Datum en tijd

Donderdag 22 April 2021
van 12:30 tot 13:30u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 19 April 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 19 April 2021

Contactpersoon

Frauke van der Rijt

011/77 58 55

frauke.vanderrijt@pxl.be