PXL Congress

Maatschappelijke evoluties en uitdagingen

30-09-2021
PXL-Social Work - Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Dit onderdeel verschaft de deelnemers inzicht in de recente evoluties die een invloed hebben op lokale overheden in Vlaanderen. In de les worden zowel de politieke als de maatschappelijk-bestuurlijke evoluties gekaderd.

Een eerste deel van de les gaat dieper in op het Vlaamse politieke landschap. Er wordt een algemeen overzicht geschetst van het lokale politieke landschap in Vlaanderen, met aandacht voor algemene trends en evoluties doorheen de tijd. Vanzelfsprekend wordt de nodige aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij staan we stil bij de recent doorgevoerde hervormingen ter zake en de mogelijke impact daarvan.

Een tweede deel van de les belicht de maatschappelijk-bestuurlijke evoluties waarmee (Vlaamse) lokale overheden de voorbije decennia geconfronteerd werden. Te denken valt onder meer aan de veranderende visie op de rol van de overheid (New Public Management), de discussie over de bestuurskracht van gemeenten, de veranderde blik op burgerschap en participatie en daarbij aansluitend het functieverlies van politieke partijen.

 

Datum en tijd

Donderdag 30 September 2021
van 09:30 tot 13:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 15 September 2021

Sprekers

Johan Ackaert

Decaan faculteit Rechten

Meer

Sofie Hennau

Meer

Prijs

Deelnemer: 65,00 EUR

PXL-Alumni: 55,00 EUR

PXL-Personeel: 49,00 EUR

PXL-Postactieven: 55,00 EUR

PXL-Student: 32,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be