PXL Congress

Mens, burgerzaken en veiligheid

31-03-2022
PXL-Social Work - Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

In een eerste deel van deze les staan we stil bij een aantal fundamentele vragen rond veiligheid en de invulling van dit begrip voor een lokaal bestuur. Wat betekent veiligheid voor de burger? Wat betekent dit voor de overheid? We duiden dit begrip en de verschillende aspecten ervan.

Vervolgens richten we onze aandacht in een tweede deel op de rol van een openbaar bestuur  in het veiligheidsbeleid? We benoemen de actoren in dit beleid en hun belang voor de veiligheid.  Wat zijn de bevoegdheden inzake veiligheid van een aantal actoren?  Met welke regelgeving dienen zij rekening te houden?

In een derde deel focussen we ook op de werking van een lokaal politiekorps en de basisfunctionaliteiten waarin het dient te voorzien.

Tot slot belichten we het belang van de recent opgerichte Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) binnen het lokale bestuur . We verduidelijken de rol ervan en staan stil, bij wat momenteel beschouwd wordt als de grootste maatschappelijke uitdaging voor het lokale bestuur op het vlak van veiligheid: de problematiek van radicalisering en polarisatie.

Datum en tijd

Donderdag 31 Maart 2022
van 08:30 tot 12:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 23 Maart 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 23 Maart 2022

Sprekers

Olivier Christophe

Opleider - Hoofdinspecteur

Meer

Prijs

Deelnemer: 65,00 EUR

PXL-Alumni: 55,00 EUR

PXL-Personeel: 49,00 EUR

PXL-Postactieven: 55,00 EUR

PXL-Student: 32,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be