PXL Congress

Beginselen van het bestuursrecht

21-10-2021
PXL-Social Work - Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Les 21 oktober 2021

Tot de actiemiddelen waarover een overheid beschikt behoren haar goederen.

Tijdens de les wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen openbare en private domeingoederen en op hun respectief statuut.

 

Lessen 28 oktober, 18 november en 2 december 2021 (deels)

De bestuurshandelingen vormen een tweede - en zeer belangrijke - categorie van actiemiddelen die ter beschikking staan van de overheid.

Tijdens de lessen van 28 oktober en 18 november 2021 en de eerste helft van de les van 2 december wordt daarom uitvoerig ingegaan op:

1. het begrip bestuurshandeling;

2. de prerogatieven van de bestuurlijke actie, d.w.z. de aspecten waarin een bestuurshandeling zich

onderscheidt van een gewone rechtshandeling;

3. de restricties waaraan de bestuurlijke actie ondeerworpen is (d.w.z. het wettigheidsbeginsel en het principiële verbod tot delegatie);

4. de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als belangrijke

toetssteen bij toepassing van het wettigheidsbeginsel;

5. de opheffing en de intrekking van bestuurshandelingen;

6. de formele motivering van bestuurshandelingen.

 

Lessen 2 december 2021 (2de deel) en 16 december 2021

Openbaarheid van bestuur in Vlaanderen: toelichting van de bepalingen van Titel ll. Hoofdstuk 3 van het Bestuursdecreet.

 

Datum en tijd

Donderdag 21 Oktober 2021
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 28 Oktober 2021
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 18 November 2021
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 02 December 2021
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 16 December 2021
van 12:30 tot 16:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 13 Oktober 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 13 Oktober 2021

Sprekers

Liliane Vansummeren

Directeur Griffie

Meer

Prijs

Deelnemer: 325,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be