PXL Congress

Financieel beleid, monitoring en bijsturing

24-02-2022
PXL-Social Work - Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Financieel beleid, monitoring en bijsturing: vertrekkende van een breed zicht op het financieel kader van overheidsorganisaties worden een aantal doelstellingen op het vlak van financieel beleid (financierings- en fiscaal beleid, debiteurenbeleid, crediteurenbeleid,…) geconcretiseerd met een doorvertaling naar actieplannen, acties, instrumenten,… om dit beleid te implementeren.  Vanuit de optiek ‘meten is weten’ wordt het verband met financiële monitoring, analyse en bijsturing gelegd.  De financiële implicaties van bepaalde keuzes in de beleidsuitvoering en in de besteding van financiële middelen worden aan de hand van diverse praktijkcases behandeld.

Financieel organisatiebeheersingsprogramma: in dit onderdeel wordt verder gebouwd op de leidraad organisatiebeheersing die Audit Vlaanderen samen met andere stakeholders in de publieke sector heeft uitgewerkt.  Concreet wordt ingegaan op hoe het financieel hoofdstuk binnen deze leidraad kan uitgebouwd worden tot een goed werkend programma met een reeks van financiële beheersmaatregelen.

Datum en tijd

Donderdag 24 Februari 2022
van 13:00 tot 16:30u.

Donderdag 17 Maart 2022
van 13:00 tot 16:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 16 Februari 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 16 Februari 2022

Sprekers

Rudi Van Gurp

Sector Financiën & Informatica
Financieel directeur, Stad en OCMW Genk

Meer

Prijs

Coördinator levenslang leren: 0,00 EUR

Deelnemer: 130,00 EUR

PXL-Alumni: 111,00 EUR

PXL-Personeel: 98,00 EUR

PXL-Postactieven: 111,00 EUR

PXL-Student: 65,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be