PXL LVAB- Case studies

OSS en IOSS: ziet u door de bomen het bos nog?

05-10-2021
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

Op 1 juli 2021 trad de OSS/IOSS-regeling in werking. Deze Europese btw-regeling is van belang voor iedereen die grensoverschrijdend goederen verkoopt aan klanten zonder btw-nummer en die ervoor zorgt dat die goederen op hun bestemming geraken. Hoewel men het hierbij steeds over e-commerce heeft, gaat de regeling verder. Ze is immers ook van toepassing op diensten die verricht worden aan niet-btw-plichtigen in andere EU-lidstaten. Denk bijvoorbeeld aan herstellingswerken aan een gebouw in Nederland in opdracht van een particulier.

Europa heeft de OSS/IOSS-regeling steeds aangekondigd als een vereenvoudiging. Dat klopt, als je het bekijkt vanuit het aantal btw-registraties en btw-aangiften die een btw-plichtige moet indienen. Maar ervaring leert ons dat als Europa op btw-vlak een vereenvoudiging doorvoert, dat in de praktijk toch niet altijd even simpel is.

Bij de vroegere regeling voor verkopen op afstand waren btw-registraties in andere lidstaten enkel verplicht als er bepaalde omzetdrempels werden overschreden. Onder de nieuwe regeling moet de leverancier al vanaf zijn eerste verkoop op afstand de btw aanrekenen die geldt in de lidstaat van bestemming van de goederen. Die btw kan vervolgens gerapporteerd worden in een lokale btw-aangifte, een OSS-aangifte of een IOSS-aangifte. Keuze genoeg dus. Maar spijtig genoeg: hoe meer keuzes er zijn, hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden.

Tel daarbij nog de afwijkende regels van de micro-ondernemingsregeling en de verwarring is compleet. Moet je die micro-ondernemingsregeling verplicht toepassen als je aan alle voorwaarden ervan voldoet? Ja, tenzij je ze uitdrukkelijk afwijst. En dat moet uiteraard op de correcte formele manier gebeuren. Hiertegen zondigen, kan ertoe leiden dat je in twee lidstaten btw betaalt.

Is de OSS/IOSS-regeling dan niet enkel relevant voor grote ondernemingen? Neen hoor, de regeling is als vereenvoudiging geschreven op maat van de zeer grote spelers. Voor de kleinere spelers is hij dat meestal niet. En volgens een antwoord van de minister pakken degenen die via dropshipping werken (vervoer van de leverancier van de webshop naar de klant van de webshop), helemaal naast de vereenvoudiging.

Wenst u meer klaarheid over de OSS/IOSS-regeling? Dan is dit seminarie een must.

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).  
Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Dinsdag 05 Oktober 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 27 September 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 27 September 2021

Sprekers

Jurgen Opreel

Jurgen Opreel

Managing partner

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator