PXL LVAB- Case studies

Alles wat u ooit wou weten over de fiscale consolidatie

17-11-2021
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het stelsel van de fiscale consolidatie ingevoerd. Met ingang van aanslagjaar 2020, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019, voert België een rudimentair systeem van fiscale consolidatie in.

De concrete toepassing van dit nieuwe stelsel doet in de praktijk heel wat vragen rijzen. Daarom publiceerde de fiscale administratie een circulaire waarin ze de principes in de VenB en de BNI/Ven oplijst en enkele verduidelijkingen geeft. Er blijven echter nog heel wat onduidelijkheden bestaan.  

Wenst u meer klaarheid? Schrijf u dan vandaag nog in voor dit seminarie waarin Yves Verdingh een antwoord geeft op onder meer deze vragen: 

  • Welke vennootschappen kunnen opteren om de fiscale consolidatie toe te passen?
  • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
  • Hoe werkt de verbondenheidsvoorwaarde precies? Wat zijn de mogelijkheden? 
  • Hoe moet u de periode van verbondenheid berekenen? Wat is de impact van een fusie, splitsing, inbreng of zetelverplaatsing? Is er een systeem van juridische continuïteit en fiscale neutraliteit? Wat is de impact van een verkoop van een deelneming (binnen de groep of buiten de groep)?
  • Via een KB en MB van 20 januari 2020 kreeg de minister de bevoegdheid om het modelformulier te maken. Hoe ziet de groepsbijdrage-overeenkomst eruit? Het voorbeeld van de fiscale administratie wordt hierbij tegen het licht gehouden.
  • Hebben herstructureringen een impact op het stelsel van fiscale consolidatie?
  • Hoe wordt het bedrag van de groepsbijdrage bepaald? Zit er een maximumlimiet op? Wat met de groepsbijdragevergoeding? 
  • Hoe wordt de groepsbijdragevergoeding fiscaal behandeld?
  • Welke impact hebben dividenduitkeringen op het stelsel van de fiscale consolidatie?
  • Wat zijn de voorwaarden om een niet-Belgisch definitief verlies te consolideren in België?

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).
Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Woensdag 17 November 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 10 November 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 10 November 2021

Sprekers

Yves Verdingh

Yves Verdingh

Head of tax BNP Paribas Fortis

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator