PXL LVAB- Case studies

De hervorming van het insolventierecht: bent u mee?

15-12-2021
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

Op 12 maart 2021 keurde de Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het WER goed. Hiermee worden een aantal hervormingen van het insolventierecht doorgevoerd. De regering had die aangekondigd naar aanleiding van de coronacrisis en in navolging op het laatste moratorium. Het voornaamste doel van de hervormingen is dan ook om ondernemingen in moeilijkheden door deze crisis te loodsen.

De belangrijkste wijziging betreft de invoering van het zogenaamde “voorbereidend akkoord” of de “prepack” (pre-packaged insolvency). Hierdoor kan de onderneming in moeilijkheden een gerechtsmandataris en een gedelegeerd rechter laten aanstellen door de rechtbank. Deze functionarissen gaan dan na of er een mogelijkheid is om tot een minnelijk of collectief akkoord te komen met de schuldeisers; voorafgaandelijk aan het opstarten van een officiële insolventieprocedure en zonder publiciteit.

De bedoeling van het voorbereidend akkoord is om een vlotte overgang naar een formele insolventieprocedure te voorzien. Het voorbereidend werk dat werd gedaan tijdens de minnelijke onderhandelingsfase zou er immers voor moeten zorgen dat deze formele procedure snel(ler) kan worden afgerond en dat er meer mogelijkheden zijn voor een vlotte doorstart van de onderneming.

Gedurende de onderhandelingen omtrent het voorbereidend akkoord, kan de rechtbank beslissen om aan de schuldenaar bepaalde voorwaarden en/of termijnen toe te staan voor de betaling van de schuldeisers, en dit voor een maximale termijn van vier maanden.

Een andere wijziging die in het oog springt, is de verlaging van de drempel voor de opstart van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. De verplichting om bepaalde stukken reeds neer te leggen bij indiening van het verzoekschrift wordt minder strikt geïnterpreteerd. Dit betekent dat bepaalde stukken niet meer of ook nog in een later stadium kunnen worden bijgebracht, zonder dat dit de start van de procedure verhindert.

Rubben Lindemans zorgt ervoor dat u in één seminarie helemaal bij bent met de hervormingen van het insolventierecht. Schrijf u vandaag nog in.

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).

Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Woensdag 15 December 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Dinsdag 07 December 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Dinsdag 07 December 2021

Sprekers