PXL LVAB- Case studies

De jaarrekening, kritisch doorgelicht

18-01-2022
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

Een kritische financiële analyse van de jaarrekening vergt kennis van de grondslagen, de principes en de regels volgens dewelke de boekhouding en de daaruit voortvloeiende jaarrekening is opgebouwd. Alvorens te starten met een diepgaande doorlichting van de verschillende analysetechnieken moet het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening herwerkt worden.

In dit seminarie leert Patrick Valckx u om verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio's. Hij belicht alternatieve onderzoeksmethoden en -technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de cashflowtabel en naar de meting van de ondernemingsprestaties aan de hand van verschillende rendabiliteitsratio’s op het niveau van de commerciële en investeringsactiviteiten en het eigen vermogen.

Tevens vestigt hij de aandacht op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening. Deze valkuilen dient u te vermijden om pogingen tot creatieve voorstelling van de jaarrekening en manipulering van ratio's te detecteren en te doorprikken.

Benieuwd naar diagnosetechnieken die erop gericht zijn om de financiële gezondheid van een onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten? Dan mag u dit seminarie niet missen!

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).

Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Dinsdag 18 Januari 2022
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 10 Januari 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 10 Januari 2022

Sprekers

Patrick Valckx

Patrick Valckx

vennoot

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator