PXL LVAB- Case studies

Schijnwerpers op de jaarrekening en enkele bijzondere boekingen

02-02-2022
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

Jaarrekeningen zijn een boeiende materie. Patrick Huybrechts koos er enkele aspecten uit en brengt ons in februari een seminarie dat bestaat uit drie delen.

 

1. Om te beginnen overloopt hij een aantal punten uit de jaarrekening, en dan vooral de toelichting ervan. Naast de balans en de resultatenrekening is immers ook de toelichting een essentieel onderdeel van de jaarrekening. Er moet belangrijke informatie in opgenomen worden. De praktijk leert echter dat dit deel, zeker bij micro- en kleine vennootschappen, onvolledig wordt ingevuld. 

 

2. Daarna bespreekt hij enkele recente CBN-adviezen die voor de dagelijkse praktijk nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Welke bestuurders invullen op de jaarrekening?
 • Praktische werking van de groepsbijdrage?
 • De wederopbouwreserve

 

3. Tot slot besteedt hij aandacht aan een aantal bijzondere boekingen zoals:

 • Op welke rekeningen onroerende goederen boeken?
 • Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding?
 • Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken?
 • Hoe een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa boeken?
 • Hoe het voorschot op de verdeling van het netto-actief boeken?
 • Hoe en wanneer een voorziening boeken?
 • Hoe de aankoop van goederen verworven tegen betaling van een lijfrente verwerken?
 • Hoe de btw in hoofde van de leden van de btw-eenheid boeken?
 • Wanneer boeken op de overlopende rekeningen, gelet op de nieuwe bepalingen van de vennnootschapsfiscaliteit?
 • Hoe de ontwikkeling van onze eigen website verwerken in onze boekhouding?
 • Waar de kosten van een gehuurd pand boeken?
 • Hoe management-fees en bestuurdersvergoedingen boeken?
 • Hoe en wanneer ontvangen dividenden boeken?
 • Hoe een sale and lease back correct opnemen in onze boekhouding?

 

Is uw interesse gewekt? Schrijf u dan zeker in voor dit seminarie

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).

Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Woensdag 02 Februari 2022
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Dinsdag 25 Januari 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Dinsdag 25 Januari 2022

Sprekers

Patrick Huybrechts

Patrick Huybrechts

Gecertificeerd fiscaal accountant

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Nathalie Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be