PXL LVAB- Case studies

Update registratie- en successierechten

08-02-2022
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

 In dit seminarie komt u onder andere meer te weten over:

 • De wijze van aanbieding ter registratie van onderhandse huurcontracten en de administratieve commentaar op de nieuwe regelgeving.
 • De verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en de uitbreiding van het (verlaagd) tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijpende energetische renovatie
 • Het standpunt van de VLABEL bij de uittreding van een aandeelhouder uit de vennootschap aan wie een onroerend goed wordt toebedeeld.
 • In de erfbelasting gelden voortaan twee voorafgaande controleschattingen: de zogenaamde ‘aanvraag bindende schatting’ en de ‘expertenschatting’. Elk heeft eigen gevolgen. Ruud Jansen licht deze twee naast elkaar bestaande procedures één voor één toe en vergelijkt ze met elkaar. Hij besteedt tevens aandacht aan de gevolgen van een verkoop van een geschat onroerend goed kort na het overlijden, hetzij voor een hogere, hetzij voor een lagere prijs.
 • Het standpunt van de VLABEL bij het overlijden van een verkoper of koper voordat de notariële aankoopakte wordt ondertekend? Heeft er al dan niet eigendomsoverdracht plaatsgevonden?
 • De modernisering van de erf- en schenkbelasting door het tarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen te verlagen naar 0% en komaf te maken met de mogelijkheid om via een duolegaat aan fiscale optimalisatie te doen.
 • De zogenaamde “beste vriendenerfenis” waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun erfenis aan een gunstig tarief na te laten aan een of meer goede vrienden of aan familieleden in de zijlijn (bijvoorbeeld broers, zussen, nonkels, tantes).
 • De registratieplicht voor in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner.
 • De nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de gesplitste aankoop.
 • Het nieuwe VLABEL standpunt omtrent het lot van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst.

 

Heel wat interessante onderwerpen dus, waarmee ook u te maken krijgt in uw praktijk. Schrijf u dus zeker in voor deze update zodat u uw cliënten optimaal kan helpen en adviseren.

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).

Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Dinsdag 08 Februari 2022
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 31 Januari 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 31 Januari 2022

Sprekers

Ruud Janssen

Ruud Janssen

Notaris

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator