PXL LVAB- Case studies

De nieuwe antiwitwaspreventiewet: do’s & don’ts

22-02-2022
Dit seminarie kan online of on campus (Elfde Liniestraat 23a – 3500 Hasselt) gevolgd worden.

Naast de oorspronkelijke witwaspreventiewet en de vijfde antiwitwasrichtlijn is er nu de nieuwe witwaspreventiewet van 15/02/2021.

Dit seminarie geeft u een grondig overzicht van de verregaande verplichtingen van deze nieuwe wet en de implementatie hiervan. Meer concreet krijgt u een antwoord op onder meer volgende vragen: 

 • Wie wordt er geviseerd door de nieuwe antiwitwaswet? Zijn ook de medewerkers van een kantoor geviseerd?
 • Wanneer moet u uw cliënt melden? Hoe gaat u verder om met deze cliënt?
 • Wat als de cliënt afziet van zijn voorgenomen verrichting? Wat is de visie hierover van het Grondwettelijk Hof?
 • In welke gevallen moet er een analyse gemaakt worden van een atypische verrichting? Hoe verloopt deze analyse?
 • Wat als men geen erkende titel heeft zoals bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, (gecertificeerde) accountants, …? Mogen personen die niet op de erkende of de afzonderlijke lijst van het ITAA staan nog fiscaal advies verstrekken, bijstand verlenen bij fiscale verplichtingen of de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten? Welke sancties zijn hieraan verbonden?
 • Welke bijkomende verplichting legt de witwaspreventiewet op in het kader van het klantenonderzoek? Hoe zal het identificatie- en verificatieproces in de toekomst verlopen? Hoe kan men zich daarop voorbereiden? Waarmee moet er rekening gehouden worden?
 • Wordt de raadpleging van het UBO-register bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie een vereiste? Welke wijzigingen heeft de nieuwe witwaspreventiewet en andere wetgeving aangebracht aan het UBO-register?
 • De nieuwe witwaspreventiewet schept een beter kader voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe ziet deze eruit? Wat zijn de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit?
 • Het verbod op contanten wordt verder aangescherpt. Waarom? Hoe ziet de regeling voor betalingen in contanten er sinds 15 augustus 2020 uit?
 • Het toezicht voor controle op bedrijfsrevisoren wordt gedaan door het College van Toezicht op Bedrijfsrevisoren. Op welke wijze heeft de nieuwe witwaspreventiewet de bevoegdheden gespecifieerd? In welke gevallen kan ze een uitoefeningsverbod opleggen?
 • Met welk doel krijgt de CFI toegang tot de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën?
 • Wanneer bent u als beroepsbeoefenaar medeplichtig aan een witwasmisdrijf? Wat met het personeel? Welke verplichtingen heeft de beroepsbeoefenaar t.o.v. zijn personeel?
 • Hoe ziet de nieuwe sanctieregeling eruit?
 • Hoe kan men zich indekken tegen enig risico?

 

Schrijf u zeker in voor dit seminarie. Alain Claes stelt u tot in detail op de hoogte van de do’s & don’ts, zodat u met een gerust gemoed uw cliënten kan bijstaan. 

Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z  u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).

Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen.  Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast.  Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.

 

Datum en tijd

Dinsdag 22 Februari 2022
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 14 Februari 2022
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 14 Februari 2022

Sprekers

Alain Claes

Alain Claes

Advocaat - vennoot

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator