PXL Congress

ICT als motor van een krachtige leeromgeving (digitale didactiek)

16-11-2021
Online

Raak je het overzicht wel eens kwijt in de digitale leermiddelen? Zie je door de bomen het bos niet meer? Kan je niet goed inschatten welke educatieve tools er zijn en hoe je ze didactisch kan inzetten? In deze online vorming geven we je een overzicht van gangbare educatieve technologieën en we delen ze in naargelang de categorie waartoe ze behoren. Je krijgt ook telkens een voorbeeld aangereikt over de manier waarop leraren de tool inzetten in de praktijk. Dit zal je inspireren om zelf keuzes te maken in zowel de educatieve technologie als de manier waarop je de educatieve tool kan inzetten in je lessen.

Inhoud

 • Overzicht van courante educatieve technologieën;
 • Indeling van educatieve technologieën in onderwijskundig classificatieschema;
 • Lesvoorbeelden van krachtige leeromgevingen met gebruik van educatieve technologieën;
 • Brainstorm, discussie, reflectie;
 • Ontwerptemplate voor je eigen lestoepassing.

Doelstellingen

 • De deelnemer verkent een breed palet van educatieve technologieën en kan ze indelen naargelang de onderwijskundige toepassingsmogelijkheden;
 • De deelnemer verkent een breed palet aan onderwijskundige toepassingsmogelijkheden van educatieve technologie en kan nagaan welke passen binnen de eigen onderwijspraktijk.
 • De deelnemer kan, in overleg met andere deelnemers, de voor- en nadelen van verschillende educatieve technologieën in verschillende onderwijscontexten benoemen.
 • De deelnemer kan zelfstandig andere educatieve tools opzoeken en de onderwijskundige relevantie ervan inschatten i.f.v. een krachtige leeromgeving.
 • De deelnemer kan, aan de hand van een ontwerptemplate en voorbeelden, een eigen onderwijskundige toepassing van een zelfgekozen educatieve technologie uitwerken.
 • De deelnemer neemt, naast de onderwijskundige kant, ook de organisatorische en technologische kant van een onderwijsinnovatie met ICT mee in beschouwing.

 

Doelgroep

Leerkrachten, onderwijspersoneel

Opmerkingen

PXL-Education voorziet via https://hulpindeklas.pxl.be de mogelijkheid om een leraar te laten vervangen tijdens de navorming door een student .

Deze tool wil scholen en studenten PXL-Education met elkaar in contact brengen om deze vervangingen te regelen.

Datum en tijd

Dinsdag 16 November 2021
van 09:00 tot 12:00u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 08 November 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 08 November 2021

Contactpersoon

Wouter Hustinx

wouter.hustinx@pxl.be