PXL Congress

Blended learning: wat, hoe, waarom?

02-12-2021
Online

Blended learning: een term die tegenwoordig overal opduikt. Het principe is heel eenvoudig: je combineert klassikaal contactonderwijs met online afstandsonderwijs. Maar hoe doe je dit dan precies? Welke aaneenschakeling van leeractiviteiten kan je maken? Welke educatieve tools zijn nuttig/nodig in een blended learning-traject? En welke kwaliteitskenmerken gelden er voor een digitale cursus? In deze opleiding beantwoorden we deze en andere vragen. We gaan ook in op voorbeelden vanuit o.a. Hogeschool PXL, waar we blended learning al sinds 2015 toepassen in al onze opleidingen.

Inhoud

  • Wat is blended learning en waarom zou je ervoor kiezen? Op welke theoretische modellen kan je je baseren voor de ontwikkeling van een blended learning-traject (o.a. TPeCS-model)
  • Hoe ontwikkel je een blended leertraject? Welke types van blended learning zijn er?
  • Wat zijn kenmerken van een sterke blended learning-cursus? (aan de hand van een evaluatierubric).
  • Welke stappen doorloop je om tot een doeltreffende blend te komen? Hoe meet je of je blended leertraject effectief is?
  • Welke educatieve tools zijn nuttig/nodig om tot een sterke blended learning-aanpak te komen?


Doelstellingen

  • De deelnemer kent het concept blended learning, de verschillende types van blended learning en kan de onderwijskundige (meer)waarde ervan inschatten en omschrijven.
  • De deelnemer kan bestaande blended learning-trajecten analyseren op vlak van didactische opbouw, praktisch-organisatorische impact en technologisch haalbaarheid; gebruik makend van een evaluatierubric.
  • De deelnemers kan aan de hand van een stappenplan en een template een eigen blended learning-scenario uittekenen en toelichten (motiveren), incl. didactiek, praktisch organisatie en keuze van de technologie(ën).

Doelgroep

Leerkrachten secundair en hoger onderwijs

Opmerkingen

PXL-Education voorziet via https://hulpindeklas.pxl.be de mogelijkheid om een leraar te laten vervangen tijdens de navorming door een student .

Deze tool wil scholen en studenten PXL-Education met elkaar in contact brengen om deze vervangingen te regelen.

Datum en tijd

Donderdag 02 December 2021
van 13:00 tot 16:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 24 November 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 24 November 2021

Contactpersoon

Wouter Hustinx

wouter.hustinx@pxl.be