PXL Congress

PXL-Healthcare Congres: Technologie in de zorg

14-10-2021
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a - 3500 Hasselt

Een MUG-arts die bij u thuis aanbelt met de vraag om mee te komen naar het ziekenhuis, omdat u binnen het uur een hartaanval dreigt te krijgen? Is het vergezocht of de toekomst van de (preventieve) gezondheidszorg?

Aan de kant van de zorgvraag zijn er enkele alarmerende ontwikkelingen. Dat zijn de verdergaande vergrijzing, de toename van het aantal chronische en multimorbide patiënten, de stijging van de zorgkosten en het personeelstekort. Volgens gamechangers ligt de toekomst van de zorgsector in een betere samenwerking, informatie delen en data verrijkend en voorspelbaar gebruiken. Waarin de  toekomst wordt voorgesteld als een nieuw geïntegreerd zorgmodel, dat zowel intra- als extramuraal zal gebeuren. Technologie zal deze evolutie ondersteunen.

Via dit congres willen we prikkelen om te blijven investeren in de toekomst met een positieve blik vooruit.

PROGRAMMA

09.00u: Onthaal - Voorstel programma en thema

09.10u: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede bestrijding Wouter Beke

09.30u: Daan Aeyels, Voka Health Community - Digitale zorg, uitdagingen om te slagen

Pauze

11.00u: Tom Braekeleirs, BlueHealth Innovation Center - Een wandeling door technologie en ondernemerszin

Lunch

13.00u: Prof. dr. Jochen Bergs, UHasselt - Implementatie van innovatie.

14.00u: Workshops good practices

16.00u: Prof. dr. Wim Pinxten, UHasselt - Ethisch licht op technologie in de zorg

16.45u: Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare – Slotwoord

 

Info keynote speaker

 

Tom Braekeleirs

  • Als creatieve duizendpoot staat Tom in voor de dagelijkse leiding van BlueHealth Innovation Center, een organisatie bezig met digitalisering in gezondheidszorg waarbij ze startups, studenten en zorginstellingen begeleiden in een unieke privaat-publieke samenwerking. Persoonlijk is Tom vooral bezig met het begeleiden van ideation sessies, pitching training en het binnenste buiten keren van business plannen. Hij is ook columnist voor de Artsenkrant.
  • Presentatie: Technologie heeft steeds meer impact in de zorg, niet alleen in de toekomst maar ook vandaag al. Elke organisatie is bezig met digitalisering, of ze het nu al weten of niet. Maar wat zijn de verschillende componenten? Met tal van voorbeelden geven we een beeld van wat nu al kan en later. Om al die technologie te verteren, gaan we echter ook een aantal aspecten anders moeten bekijken. Welke mindset kan helpen? En waarom slagen startups soms in domeinen waar anderen falen? Een wandeling door technologie en ondernemerszin.

 

Info workshops good practices

 

In de namiddag is er ruimte voorzien om te netwerken binnen verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Zo worden er 9 (onderzoeks-)projecten voorgesteld. Het is natuurlijk niet mogelijk om in 2 uur alle 9 projecten te ontdekken. Daarom zijn de projecten geclusterd per thema en domein in één lokaal. Je hebt dan 1 uur de tijd om te ontdekken. Na 1 uur kies je een ander lokaal waar opnieuw twee/drie projecten worden voorgesteld.

 

 

 ZAAL

 

 

PROJECT 1

 

 

PROJECT 2

Montessori

Wondzorg in de thuiszorg – Kristel Schols, Wit-Gele Kruis

 

Negatieve druktherapie, een wondbehandeling waar al veel over gezegd is, in theorie, maar...

Wat zijn nu de praktijkervaringen in de thuiszorg. Hoe zien de do's en dont's er uit.

In 2019 startte het artikel 56-project van het RIZIV: Negatieve druktherapie in de thuiszorg.

Graag nemen we u mee in de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan en hoe we deze therapie voorgoed kunnen verankeren in de dagelijkse wondzorg vanuit het ziekenhuis tot thuis en omgekeerd.

Multidisciplinaire COVID-zorg op afstand: hoe de thuisverpleging meeschrijft aan de zorg van de toekomst – Ellen Rossel, Mederi


Mederi, de grootste erkende dienst voor zelfstandige thuisverpleging, neemt je mee in het pilootproject “Transmurale Telemonitoring COVID-19”. Een zorgtraject waarbij covidpatiënten vanop afstand worden opgevolgd door een multidisciplinair team en waarin de thuisverpleging een cruciale rol speelt.

We nemen je mee doorheen het opzet van het project, de ervaringen van de geïncludeerde patiënten en het behandelend team en hoe het pilootproject onderwerp werd van een wetenschappelijk artikel.

Blackbox

E-Learning: zelfzorg tussen lichaam en geest – Paul Sercu

 

Somato-psychopedagogie

 

De somato-psychopedagogie gaat over het leren waarnemen van je lichaam, je beweging, je gedachten, je emotionele toestand en je zijnstoestand, met als doel om je gezondheidstoestand vanuit een lichaam-geesteenheid in evenwicht te brengen en je functioneren in het dagelijkse leven te optimaliseren. Dat waarnemen leer je door het ontwikkelen van twee zintuigen: proprioceptie en interoceptie. De oefeningen bestaan uit een combinatie van beweging en introspectie.

Technologie is daarbij een handige tool. Via onlinetraining kan een begeleider zijn perceptieve vaardigheden trainen en de oefeningen selectief en progressief doorgeven aan de cliënten die hij begeleidt.

App de herinneringsboom, mijn herinnering aan jou – Lies Scaut

 

‘Mijn herinnering aan jou’ is een online tool die kinderen wil helpen rouwen.

Leon en Marie, de hoofdpersonages van de applicatie, nemen het kind mee op pad doorheen het labyrint van rouw en helpen hen bij het creëren van een herinneringswereld.

Daarnaast is er ook een educatief luik waarin kinderen informatieve filmpjes kunnen bekijken over afscheid nemen.

 

Pacioli 1

Mobile occupational performance assistance tool (MOPAT)- Erwin Vanroye

 

Mensen met dysexecutief functioneren (met focus op Niet Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH)) ondervinden vaak ernstige problemen in (instrumentele) activiteiten van het dagelijkse leven (iADL). Evans (2003) definieert executief functioneren als een set van processen die noodzakelijk zijn voor adequaat oplossen van problemen, planning en organisatie, zelfmonitoring, initiatiefname, foutencorrectie en gedragsregulatie. Concreet komen deze problemen tot uiting in dagelijkse (deel)vaardigheden zoals het bereiden van maaltijden, huishoudelijke taken, bediening van (huishoudelijke) toestellen, geldbeheer, winkelen enz. Nochtans zijn deze mensen in staat een aantal handelingen uit te voeren indien ze adequate instructies krijgen. Mensen met een dysexecutief probleem voeren deze handelingen nu meestal uit onder begeleiding van therapeuten/hulpverleners/mantelzorgers. Echter, gezien het beperkt aantal middelen in de zorgsector, de toenemende zorgvraag en de tendens om mensen zoveel mogelijk in de thuissituatie te laten wonen, is men op zoek naar hulpmiddelen die mogelijk maken dat personen met executieve problemen een aantal dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren.

 

De m-Assist app werd ontwikkeld met wetenschappelijke onderbouw en in co-creatie met de gebruikers en uitvoerig getest bij verschillende doelgroepen. De m-Assist app is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel bij het zelfstandig uitvoeren van complexe activiteiten. Het is een mobiele assistent voor op de tablet en de smartphone.

Exploratie van het gebruik ‘virtual reality’ in cliëntgericht advies voor mensen met nood aan woningaanpassingenErwin Vanroye

 

Woningaanpassingen zijn kostelijk en voldoen in de praktijk niet altijd optimaal aan de noden van de persoon met een beperking. Ook het advies is niet altijd even cliëntgericht en vaak moeten er abstracte keuzes gemaakt worden. Professionele adviesverleners/ergotherapeuten ervaren de nood om nieuwe technologie in te zetten om gezamenlijke besluitvorming en op maat gemaakte oplossingen te faciliteren. Virtual Reality (VR) kan adviseurs en gebruikers helpen om een optimale woonomgeving te simuleren en uit te testen, alsook om aanpassingen te visualiseren alvorens te implementeren.

 

Dit project beoogt de uitwerking van een proof of concept in de toepassing van Virtual Reality (VR) in cliëntgerichte adviesverlening ifv van woningaanpassingen voor mensen met een beperking.

 

In dit project werd een VR-tool ontwikkeld waarmee woningaanpassingen gevisualiseerd kunnen worden door professionele adviesverleners en  rolstoelgebruikers die aanpassingen kunnen beleven in een realistische VR-omgeving.

Pacioli 2

Belang van human-centered design bij ontwikkeling van technologie in de zorg – Kim Daniëls, Ryanne Lemmens en Els Knippenberg.

 

Bij het ontwikkelen of aanpassen van technologieën voor de zorgsector is het belangrijk om reeds bij het begin van het ontwikkelingsproces alle eindgebruikers te betrekken. Eén van de meest efficiënte methode hiervoor is de human-centred design methode. Tijdens deze sessie wordt kort uitgelegd hoe deze methode in zijn werk gaat en worden aan de hand daarvan 3 good practices getoond: een dementievriendelijke afstandsbediening, slimme zorg voor verpleegkundigen en het intelligent Activity-based Client-centred Training (i-ACT) systeem.

Student Hub

ID-360: De ontwikkeling een instuctional design model voor 360° videolessen – Joachim Gregoor

 

Dit project focust op VR in het onderwijs, in de vorm van 360°-videolessen. 360°-videolessen kunnen het onderwijs versterken, met name op het gebied van authentiek onderwijs. 

Innovatief omgaan met agressie - Lodewyckx Eric

 

Het thema ‘omgaan met agressie op de werkvloer’ is, zoals bij veel dienstverlenende sectoren, ook een belangrijk aandachtspunt binnen de zorgsector. Veel zorgorganisaties zetten dan ook in op training en vorming om medewerkers op een goede manier te leren omgaan met agressie, hoewel deze opleidingen vaak te algemeen zijn van opzet, weinig flexibel in tijd en eerder plaatsgebonden zijn. Het HOSTILIA-project tracht hier een antwoord op te bieden via de ontwikkeling van een interactieve serious game, die reële situaties van agressie beleefbaar, uitdagend, innovatief en aantrekkelijker wil maken.

 

Datum en tijd

Donderdag 14 Oktober 2021
van 09:00 tot 17:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 06 Oktober 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 06 Oktober 2021

Prijs

Deelnemer: 85,00 EUR

PXL-Alumni: 72,00 EUR

PXL-Personeel: 64,00 EUR

PXL-Postactieven: 72,00 EUR

PXL-Student: 43,00 EUR

Contactpersoon

Alexandra Cloostermans

Vormingscoördinator

alexandra.cloostermans@pxl.be