PXL Congress

Stagementor Midden Limburg Reeks 1

04-10-2021
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a - 3500 Hasselt

Mentoren zijn het centrale rolmodel voor de studenten en zijn essentieel voor het leren van de studenten.  Dit veronderstelt dat je ook wenst stil te staan bij je eigen functioneren.  In deze eerste opleidingsdag ligt de focus op de identiteit van de mentor. Wie ben ik als mentor?  Wat zijn mijn eigen kwaliteiten en uitdagingen in het uitdragen van deze rol? Wie heb ik nodig om deze rol optimaal te kunnen realiseren?

Streven naar een krachtige leeromgeving, wat zijn hierin belangrijke kenmerken? Hoe kan ik als mentor deze leeromgeving mee vorm geven? Het start alvast met een gestructureerde introductie. Het is belangrijk dat een afdeling voorbereid is op de komst van een student.

Mentorschap vraagt om op een correcte wijze feedback weer te geven. In deze sessie wordt het geven van feedback zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt benaderd.

In het eerste deel van deze sessie staat het concept evalueren centraal.

Elke stage eindigt met een evaluatie waarbij de student een beoordeling krijgt over de te behalen rollen/competenties. Hoe kan ik als mentor bijdragen tot het vastleggen van een juist eindresultaat? Wat is het belang van schriftelijke rapportage hierin.
In de namiddag sluit men af met een reflectie. Wat neem ik mee uit deze opleiding naar mijn eigen werkterrein? Vertrekkende vanuit concrete praktijksituaties staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling als mentor opnieuw centraal.

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid tonen om stagiaires verpleegkunde/vroedkunde te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit. De onderwerpen die in de opleiding  aan bod komen worden aan de praktijk getoetst, gevoed met ervaringsuitwisseling en via concrete casuïstiek ingeoefend.

De opleiding  is een samenwerkingsverband  tussen de Hogeschool  PXL en UCLL (University College Leuven Limburg) en kent zijn ontstaan vanuit de Projectgroep Stagementoraat Limburg.

Datum en tijd

Maandag 04 Oktober 2021
van 08:30 tot 17:00u.

Dinsdag 12 Oktober 2021
van 09:00 tot 17:00u.

Donderdag 21 Oktober 2021
van 09:00 tot 17:00u.

Donderdag 28 Oktober 2021
van 09:00 tot 17:00u.

Dinsdag 16 November 2021
van 09:00 tot 17:00u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 27 September 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 27 September 2021

Prijs

Deelnemer: 285,00 EUR

Contactpersoon

Benny Claes

+32 488 76 00 79

benny.claes@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
info VOV_Opleidingscheques_21-22.pdf