PXL- Professionalisering

Opleidingssessie: Kengetallen via PowerBI

02-10-2023
On campus / Online

Jaarlijks verschijnt in oktober het datarapport. Alle kengetallen van het afgelopen academiejaar worden dan samengevat. Aantal inschrijvingen, studierendement, studieduur, etc worden dan op een rij gezet voor al onze opleidingen. Vanaf het nieuwe academiejaar schakelen we over naar een nieuwe manier van rapporteren. De vertrouwde excellen en databundels worden vervangen door een PowerBI. Via een toelichtingssessie tonen we je hoe deze PowerBI werkt.

 

Programma

 

  • Waar vind je de PowerBI?
  • Wat zijn de onderdelen ervan?
  • Hoe navigeer je door de tool?

Doelgroep

Departementshoofden, opleidingshoofden, graduaatscoördinatoren, diensthoofden, stafmedewerkers... Kortom iedereen die PXL kengetallen correct wil interpreteren in functie van het jaarverslag of andere analyses.

Datum en tijd

maandag 02 oktober 2023
11:00 ⇾ 12:00

woensdag 04 oktober 2023
09:00 ⇾ 10:00

vrijdag 06 oktober 2023
13:00 ⇾ 14:00

Inschrijven kan tot en met: maandag 02 oktober 2023 (08:00)
Kosteloos annuleren kan tot en met: maandag 02 oktober 2023 (08:00)

Contactpersoon

Geert Vossen

Datacel

geert.vossen@pxl.be