PXL- Professionalisering

Onderzoekend handelen: begeleiden van bacherlorproeven

12-03-2024

Bij begeleiders van bachelorproeven en/of andere onderzoeksopdrachten klinken vaak dezelfde vragen. Hoe begeleid je de studenten met voldoende aandacht voor zelfsturing in hun onderzoeksproces? Hoe ver ga je als promotor bij het geven van feedback en hoe zet je studenten aan tot denken op een hoger niveau?

In deze sessie reiken we een aantal kaders aan waarmee je als begeleider van onderzoeksprocessen aan de slag kan. We werken vanuit de onderzoekscyclus en staan stil bij de rol van de begeleider in de verschillende onderzoeksfases. We zoomen in op het geven van feedback waarbij je de student stimuleert om zélf verder te gaan onderzoeken.

 

Datum en tijd

dinsdag 12 maart 2024
10:00 ⇾ 11:30

Inschrijven kan tot en met: vrijdag 08 maart 2024 (23:59)

Contactpersoon

Evelyne Sannen

evelyne.sannen@pxl.be