PXL-NeXT LVEB Case studies

Ontbijtseminarie: Nieuwe wetgeving op extra-contractuele aansprakelijkheid - gevolgen voor de cijferberoeper

19-06-2024

Begin februari werd het wetsvoorstel houdende boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: “buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd en aangenomen. Een belangrijke wijziging (zo niet de belangrijkste) betreft de afschaffing van het principe van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Uitgangspunt was lange tijd dat wanneer een opdrachtgever beroep deed op een hulppersoon of ‘uitvoeringsagent’ voor de uitvoering van bepaalde diensten, deze laatste niet rechtstreeks door de schuldeiser van de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kon worden.

 

Voormeld principe vormde een hoeksteen in het aansprakelijkheidsrecht en was bijzonder belangrijk in de praktijk gelet op het ruime toepassingsgebied. Zo doet een rechtspersoon voor de uitvoering van haar diensten in de praktijk steeds een beroep op hulppersonen, en dienen bijvoorbeeld ook de bestuurders en werknemers van een vennootschap als uitvoeringsagenten beschouwd te worden. Ook cijferberoepers die door een rechtspersoon worden ingeschakeld, kunnen door derden in bepaalde omstandigheden als uitvoeringsagenten kwalificeren.

 

Tijdens dit seminarie staan we stil bij de gevolgen van het wegvallen van de bescherming van de immuniteit van de uitvoeringsagent in het algemeen, en bij de praktische gevolgen daarvan op de cijferberoeper in het bijzonder.

 

Programma:

07.45 u. start onthaal en ontbijt

08.30 u. start seminarie

10.00 u. einde

 

Dit seminarie zal ENKEL on campus georganiseerd worden.

Datum en tijd

woensdag 19 juni 2024
08:00 ⇾ 10:00

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 11 juni 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: zaterdag 15 juni 2024 (23:59)

Sprekers

Michiel Valkeners

Michiel Valkeners

Consenso Advocaten

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator