PXL LVAB- Case studies

Fusies en splitsingen in het nieuwe vennootschaps-en fiscaal recht

27-11-2019
Hogeschool PXL - - 3500 Hasselt

Fusies en splitsingen van vennootschappen zijn een delicate materie.

Het nieuwe vennootschaps-en fiscaal recht hebben ook op deze materie een impact gehad.

Tijd dus boekhoudkundige en fiscale regels onder de loep te nemen voor wat betreft binnenlandse fusies (inclusief geruisloze en omgekeerde fusie) en partiële splitsingen.

Er zal ook aandacht besteed worden aan het artikel 183bis WIB92. Deze wettelijke bepaling stelt dat de fusie- of splitsingsverrichting moet gebeuren op grond van zakelijke overwegingen, zoniet kan er sprake zijn van belastingvermijding  of zelfs belastingontduiking. . Tijdens het seminarie wordt onderzocht hoe de Europese en Belgische rechtspraak alsook de Rulingdienst deze antimisbruikbepaling invullen.

Vanuit een praktijkgerichte invalshoek en aan de hand van casussen wordt onderzocht onder welke voorwaarden de herstructurering van een vennootschap fiscaal neutraal kan georganiseerd worden.

Datum en tijd

Woensdag 27 November 2019
van 18:30 tot 21:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 31 December 2019
Annulatie mogelijk tot en met: Donderdag 21 November 2019

Programma

Docenten

Huygen Werner

Huygen Werner

Meer

Prijs

LVAB lid: 40,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Student PXL Case Studies : 10,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Prijs opmerkingen

80 euro

40 euro voor leden van LVAB

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)

Organisator

Contactpersoon

Voets Nathalie

Voets Nathalie


nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
20191127 - Fusies en splitsingen.pdf