PXL-NeXT

Wat is macht?

08-03-2021
Online

Jong, bezonnen en scherp is Thomas Decreus. Hij is historicus en doctor in de wijsbegeerte. Zijn doctoraal proefschrift gaat over macht en representatie. Reeds in 2013 verscheen een geprezen werk van zijn hand “Een paradijs waait uit de storm”(EPO, 2013). Met  “Dit is morgen” en “Spektakeldemocratie” toont hij zijn politiek-filosofische gedrevenheid. Thomas Decreus werkt als docent. Als journalist is hij onder meer de spitante en kritische stem van www.dewereldmorgen.be.

In deze wankele tijden reflecteert hij over politiek en macht. Zijn laatste essay (Spektakeldemocratie) vond veel gehoor in de media en de (geo)-politieke filosofische analyses die hij maakt, helpen ons meer zicht te krijgen op gewenste, noodzakelijke, verhoopte maatschappelijke verandering(en). Misschien kunnen we die avond ook vragen of er nog plaats is voor optimisme en wat hoop mag betekenen?

Dit initiatief is een samenwerking tussen PXL Hogeschool en Filosofieschool Doen!Denken.

Doelgroep

Deze lezingen gaan door in het kader van het Postgraduaat ‘Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin’ maar staan open voor een ruim publiek.

Datum en tijd

maandag 08 maart 2021
19:00 ⇾ 21:00

Inschrijven kan tot en met: zondag 28 februari 2021 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: zondag 28 februari 2021 (23:59)

Sprekers

Thomas Decreus

Historicus en doctor in de wijsbegeerte

Meer

Prijs

Deelnemer: 10,00 EUR

PXL-Alumni: 9,00 EUR

PXL-Personeel: 8,00 EUR

PXL-Postactieven: 9,00 EUR

PXL-Student: 7,00 EUR