PXL Congress

Van bore-out naar goesting: Studenten motiveren door te differentiëren

20-05-2021
Online

De eigenheid van onze studenten verplicht ons om te blijven nadenken over de organisatie van ons onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat de motivatie van de huidige generatie studenten hoog blijft? Hoe kunnen we excellente studenten uitdagen? Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te springen met ons (afstands)onderwijs en te differentiëren in ons aanbod voor onze studenten in functie van maximale ontwikkelingskansen?

Programma

13:00u: Verwelkoming door Directeur Onderwijs Heidi Croes 

Keynote 1: Impetus Academy -  Van moetivatie naar goesting

Prof. Dr. Nathalie Aelterman

Keynote 2: Saxion Hogeschool – Proeftuin Excellentie onderwijs – verandering door experimenteren

Marike Lammers – Programmadirecteur Top Talent Saxion Hogeschool


15:00u Workshop 1

16:00u Workshop 2

17:00u Voorzien einde

Workshops

Workshop 1: PXL Honours: Hoe kunnen we onze studenten laten groeien en excelleren in een excellentietraject?

Stafmedewerker Onderwijs – Marie Haeck

Er staat een nieuwe beleidsperiode met bijhorende uitdagingen voor Hogeschool PXL voor de deur. Iedere bachelor- en masteropleiding zal de komende 6 jaar werken aan het op poten zetten van een excellentietraject voor studenten die meer willen en kunnen dan wat in de reguliere opleiding wordt aangeboden. Welke basisprincipes willen we hierbij hanteren en welke good practices bestaan er reeds aan onze hogeschool? In deze workshop laten we je kennismaken met de principes achter de reeds lopende PXL Honours programma’s en geven we inspiratie om aan de slag te gaan binnen de eigen opleiding.  

 

Workshop 2: Elke student wat wils - hoe omgaan met heterogene klasgroepen?

Lector – onderzoeker Wouter Smets - KdG

In deze workshop focussen we op twee verschillende manier om in te spelen de diversiteit van je klasgroep. We bespreken eerst de praktische organisatie van verlengde instructie: meer of minder instructie geven afhankelijk van de instructiebehoefte van je studenten. Nadien gaan we dieper in op de mogelijkheden van scaffolding in jouw vak: extra ondersteuning bieden aan studenten die het nodig hebben, zonder de lat voor iedereen lager te leggen.

 

Workshop 3: Van moetivatie naar goesting

Impetus Academy Prof. Dr. Nathalie Aelterman & Juno Koekelkoren

Na een kennismaking met de fundamenten uit de motivatie psychologie tijdens de keynote, beoogt deze workshop, onder begeleiding van Impetus Academy, de vertaalslag te maken van dit theoretisch fundament naar de dagelijkse praktijk. Concreet gaan we op zoek naar inspirerende best practices waarop we in onze onderwijsinstelling kunnen verder bouwen, zowel beleidsmatig als binnen je onderwijsopdracht als lector. Voorts nemen we ook onze opportuniteiten onder de loep en gaan we op co-creatieve wijze mogelijke acties vormgeven om onze onderwijsopdracht en dienstverlening nog verder af te stemmen op de motivationele behoeften van onze studenten. Op het einde van deze workshop ga je ongetwijfeld naar huis met een waaier aan ideeën en acties om de goesting van jouw studenten te stimuleren!

 

Workshop 4: Differentiëren van op afstand: makkelijk gezegd, maar hoe ga je er online mee aan de slag?

Prof. Dr. Katrien Struyven – UHasselt

In deze workshop stellen we drie verschillen centraal, drie verschillen die er écht toe doen bij leren en waarmee je actief aan de slag gaat bij differentiatie. Deze verschillen houden verband met de motivatie van studenten, de inhouden die je aanbiedt en de manier waarop je het leren voor studenten organiseert. Verschillende voorbeelden in het hoger (online) onderwijs worden daarbij getoond. Benieuwd? Van harte welkom!


Workshop 5: Gedifferentieerd evalueren: wat zijn de voordelen en mogelijkheden?

Indra Beunckens – Lector – onderzoeker PXL Education

In het kader van ‘maximale ontwikkelingskansen’ en ‘persoonlijke leerwegen’, twee elementen van het onderwijsconcept van Hogeschool PXL, moeten we differentiëren in ons onderwijs. Een belangrijke vraag daarbij is: ‘Als we differentiëren in onze lessen, hoe zit dat dan met evaluatie?’. In het kader van een onderwijsinnovatiepilot werd daarom een professionaliseringstraject ‘gedifferentieerd evalueren’ ontwikkeld voor de lectoren van de lerarenopleiding secundair onderwijs. Dit traject liep van december 2020 tot maart 2021. De beoogde doelen zijn ten eerste om een open mindset te creëren bij lectoren om de voordelen en mogelijkheden van gedifferentieerd summatief evalueren in te kunnen schatten. Een tweede doel is in te zetten op de ontwikkeling van een gedifferentieerde summatieve evaluatie door de deelnemers voor een opleidingsonderdeel naar keuze.

 

Datum en tijd

Donderdag 20 Mei 2021
van 13:00 tot 17:00u.

Inschrijven kan tot en met: Maandag 17 Mei 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Maandag 17 Mei 2021

Contactpersoon

Frauke van der Rijt

011/77 58 55

frauke.vanderrijt@pxl.be