Hogeschool PXL

Oriënteringstraject

28-03-2023
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Hogeschool PXL ontwikkelde en implementeerde in 2015-2016 het ‘oriënteringstraject’ voor alle nieuwe studenten in de opleiding. Dit om zo snel mogelijk de juiste student op de juiste plaats te krijgen.

In een onderzoek werd de effectiviteit van het oriënteringstraject gemeten. Tijdens de onderwijslunch willen we jullie op de hoogte brengen van de voornaamste resultaten die uit het onderzoek komen. Zo willen graag een antwoord bieden op volgende vragen:

  • Welke persoonskenmerken bepalen het studiesucces van een student?
  • Voorspellen de LEMO/taaltest/intakematrix/eerste examenresultaten het studiesucces van studenten?
  • Wat is de voorspellende waarde van ons begeleidingsaanbod op het studiesucces van de student?

 

Na de workshop heb je/kan je:

  • Meer notie over het nut van ons oriënteringstraject
  • Alert zijn voor signalen van studiesucces of nog belangrijker: alert zijn voor signalen die de kans op studiesucces zouden verminderen

 

Datum en tijd

dinsdag 28 maart 2023
12:30 ⇾ 13:30

Inschrijven kan tot en met: donderdag 23 maart 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: donderdag 23 maart 2023 (23:59)

Contactpersoon

Frauke van der Rijt

011/77 58 55

frauke.vanderrijt@pxl.be