PXL-NeXT LVEB Case studies

Financieel plan en budgettering

21-11-2023
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdens de oprichting van een vennootschap wordt u sinds het nieuwe WVV geconfronteerd met de vereiste van een strenger financieel plan. In dit seminarie biedt Patrick Huybrechts u een concrete handleiding:
 

 • Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan?
 • Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan werkkapitaal?
 • Hoe de juiste raming van de liquiditeiten doorvoeren op 24 maanden?
 • Hoe de juiste rentabiliteit berekenen?
 • Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?

 

Door het nieuwe vennootschapsrecht worden de uitkeringen van het vermogen aan de aandeelhouders en tantièmes, onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest. Patrick Huybrechts geeft u praktische tips om de uitkeringstest concreet uit te voeren en beantwoordt deze vragen:

 

 • Hoe in kader van het budget: cashflow statement opstellen bij dividenden en tantièmes?
 • Wat is de balanstest en hoe berekenen?
 • De liquiditeitstest: hoe op basis van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen (art 5:122 WVV)?
 • Hoe het financieel plan opstellen voor 12 maand?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal berekenen op basis van de ‘redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ vastgesteld door de raad van bestuur?
 • Hoe stellen we de gebudgetteerde balans op die aansluit op de gebudgetteerde resultatenrekening en die rekening houdt met de toekomstige evolutie van behoefte aan werkkapitaal?
 • Wat wordt verwacht van een ‘goede huisvader’ accountant bij het opstellen van dit budget?

 

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

dinsdag 21 november 2023
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: maandag 13 november 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: maandag 13 november 2023 (23:59)

Sprekers

Patrick Huybrechts

Patrick Huybrechts

Gecertificeerd fiscaal accountant

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
Financieel plan en dividenduitkering - 2023 11 21.pdf