PXL-NeXT LVEB Case studies

Aansprakelijkheid van de accountant en beroepsgeheim

27-02-2024
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Ook in de advieswereld komen aansprakelijkheidsvorderingen steeds frequenter voor.

De afgelopen jaren legt de overheid steeds meer taken op aan de economische beroepsbeoefenaars, taken die in sommige gevallen ook hun aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen.

Heeft de economische beroepsbeoefenaar een resultaats- of een middelenverbintenis ten aanzien van zijn klant?

In dit seminarie wordt aan de hand van concrete casussen (en de beperkte rechtspraak) onderzocht of er sprake is van een resultaatsverbintenis. De opdrachtbrief is een belangrijk stuk bij deze kwalificatie.

 

Tevens besteedt Sophie Lippens in dit seminarie veel aandacht aan de in acht te nemen beschermingsmaatregelen om u te vrijwaren tegen uw aansprakelijkheid.  Ook de regels van het beroepsgeheim komen uitvoerig aan bod. En de spreker gaat ook dieper in op een aantal recente maatregelen van meldingsplichten die de afgelopen jaren opgelegd werden aan de economische beroepsbeoefenaars in het kader van de witwaswetgeving alsook de verplichte melding van vennootschappen waarvan de continuïteit in gevaar is (artikel XX.23 WER).

 

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

dinsdag 27 februari 2024
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: maandag 19 februari 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: maandag 19 februari 2024 (23:59)

Sprekers

Sophie Lippens

Sophie Lippens

advocaat bij LIVA fiscale advocaten

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator