PXL- Professionalisering

Onderzoekend handelen

18-12-2023
Online

In deze infosessie wordt de vernieuwde leerlijn onderzoekend handelen onder de loep

genomen. Op het einde van deze leerlijn wordt het eindniveau getoetst d.m.v. een graduaatsproef, bachelorproef of masterproef.

 

 

Datum en tijd

maandag 18 december 2023
10:00 ⇾ 11:00

Inschrijven kan tot en met: vrijdag 15 december 2023 (23:59)

Contactpersoon

Evelyne Sannen

evelyne.sannen@pxl.be