PXL LVAB- Case studies

Kritische beoordeling van de jaarrekening (ON CAMPUS)

26-01-2021
Hogeschool PXL - - 3500 Hasselt

Een kritische financiële analyse van de jaarrekening vergt kennis van de grondslagen, de principes en de regels volgens dewelke de boekhouding en de daaruit voorvloeiende jaarrekening is opgebouwd. Alvorens te starten met een diepgaande doorlichting van de verschillende analysetechnieken moet het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening herwerkt worden.

U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio's. Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de cashflowtabel evenals de meting van de ondernemingsprestaties aan de hand van verschillende rendabiliteitsratio’s op het niveau van de commerciële-en investeringsactiviteiten en het eigen vermogen.

Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot creatieve voorstelling van de jaarrekening en manipulering van ratio's te detecteren en te doorprikken. U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten.

LET OP!
Omwille van de huidige corona maatregelen (social distancing) bieden de on campus sessies slechts 47 zitplaatsen.
De inschrijvingen voor deze opleidingen zijn bijgevolg zeer beperkt.

 

 

 

 

Datum en tijd

Dinsdag 26 Januari 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 19 Januari 2021
Annulatie mogelijk tot en met: Dinsdag 19 Januari 2021

Programma

Docenten

Patrick Valckx

Patrick Valckx

vennoot KPMG

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be