PXL LVAB- Case studies

De aangepaste anti-witwasregels voor beoefenaars van economische beroepen (LIVESTREAM)

09-02-2021
Hogeschool PXL - - 3500 Hasselt

In een nota van 27 april 2020 wees de CFI op “  Nu de medische crisis langzamerhand onder controle lijkt te komen, komen de gevolgen op sociaal en economisch vlak duidelijker aan het licht. De economische crisis waarin we ons bevinden en de sociale veranderingen als gevolg ervan bieden flexibele criminele organisaties de kans om in te spelen op de extreme omstandigheden door hun bestaande modi operandi aan te passen of door nieuwe criminele activiteiten te ontwikkelen.” (volledige tekst op www.ctif-cfi.be ).
Dit soort van evoluties noodzaakt ook de wetgever om steeds alert te blijven en waar nodig regelgeving aan te passen. Zo wordt op dit eigenste ogenblik in het federaal parlement de laatste hand gelegd aan de omzetting van de 5°-EU-Antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht waardoor o.a. een aantal nieuwe beroepen zullen worden toegevoegd aan de lijst van “onderworpen entiteiten”.
Het seminarie zal gericht zijn op enerzijds een toelichting bij enkele grote aandachtspunten in de Wet van 18 september 2017 inzake bv kantoororganisatie, relatie met de klant en dergelijke, het toezicht door de Instituten en anderzijds een blik op de actualiteit van die dag en de impact hiervan op de economische beroepen

 

 

 

Datum en tijd

Dinsdag 09 Februari 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Dinsdag 02 Februari 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Dinsdag 02 Februari 2021

Programma

Sprekers

Frank Haemers

Frank Haemers

Directeur ITAA

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

LVAB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
AWW-algemeen.pdf
Bijlagen.pdf