PXL-NeXT

Stagementor Midden Limburg reeks 2

30-03-2023
PXL-NeXT - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Programma

 

Dag 1 : Identiteit van de mentor

Mentoren zijn een sleutelfiguur en essentieel in het bevorderen van het leerproces van de stagiaires verpleegkunde.

In deze eerste opleidingsdag ligt de focus op de identiteit van de mentor. Wie ben ik als mentor?

Wat zijn mijn eigen kwaliteiten en uitdagingen in het uitdragen van deze rol? Wie heb ik nodig om deze rol optimaal te kunnen realiseren?

 • Identiteit van de mentor
 • Kwaliteiten en uitdagingen
 • Mentorschap in de organisatie: plaats en rol van de mentor in het team

 

Dag 2 : Leren op stage

Streven naar een krachtige leeromgeving, wat zijn hierin belangrijke kenmerken? Hoe kan ik als mentor deze leeromgeving mee vorm geven? Hoe creëer ik mee leerkansen en uitdagingen? Welke student biedt zich aan? Hoe kan ik als mentor de student op een professionele manier begeleiden?

 • Krachtige leeromgeving: randvoorwaarden
  • Onthaalbeleid
  • Leerklimaat
  • Leren op stage
  • Begeleiden en mee sturen
 • Afstemmen van de leeromgeving op het opleidingsniveau en de uitdagingen van de student

 

Dag 3 en 4 : Communicatie

Aan de hand van casuïstiek en praktijksituaties met simulanten oefent en verdiept de mentor zich verder in het bevorderen van deze vaardigheid.  

 • Theoretisch kader feedback
 • Praktijk : casuïstiek en training met simulanten

 

Dag 5 :  Evalueren

Verder uitbouwen mentorschap op mijn afdeling

Elke stage eindigt met een evaluatie over de te behalen rollen/competenties. Hoe kan ik als mentor bijdragen tot het vastleggen van een juist eindresultaat? Wat is hierin ook het belang van juiste schriftelijke rapportage.

Wat neem ik mee uit deze opleiding naar mijn eigen werkterrein? Hoe groei ik als mentor verder samen met mijn team? Welke acties stel ik voorop? Wat zijn sterktes en waar is verbetering nog mogelijk?

De deelnemer presenteert hoe hij de opleiding concretiseert binnen de eigen werkomgeving.

Ervaringsuitwisseling en concrete praktijksituaties met collega’s uit verschillende zorgdomeinen inspireren de verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling van de mentor en van het mentorschap binnen het team.   

 

 

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen ( gegradueerde, bachelor of master) die de rol van mentor opnemen of wensen op te nemen om stagiaires verpleegkunde te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit. De onderwerpen die in de opleiding  aan bod komen worden aan de praktijk getoetst, gevoed met ervaringsuitwisseling en via concrete casuïstiek, met simulanten, ingeoefend.

De opleiding  is een samenwerkingsverband  tussen de Hogeschool  PXL en UCLL campus LiZa, onder auspiciën van LPZO, het Limburgs platform voor zorginstellingen en onderwijs in verpleegkunde.

Datum en tijd

donderdag 30 maart 2023
09:00 ⇾ 17:00

dinsdag 18 april 2023
09:00 ⇾ 17:00

dinsdag 25 april 2023
09:00 ⇾ 17:00

donderdag 04 mei 2023
09:00 ⇾ 17:00

woensdag 24 mei 2023
09:00 ⇾ 17:00

Inschrijven kan tot en met: woensdag 22 maart 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: woensdag 22 maart 2023 (23:59)

Prijs

Deelnemer: 325,00 EUR

Contactpersoon

Benny Claes

+32 488 76 00 79

benny.claes@pxl.be