PXL-NeXT LVEB Case studies

De nieuwe berekening van de 80%-regel: hoe zit dat nu?

07-11-2023
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Zelfstandigen rekenen niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er een aantal opties om aanvullend aan pensioensparen te doen.

Het aanvullend pensioenkapitaal dat een zelfstandige opbouwt binnen een IPT-verzekering, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag, wordt ook rekening gehouden met het geraamde wettelijk pensioen. De berekeningsmethode van die raming werd begin april 2023 aangepast door een nieuwe circulaire van de FOD Financiën.

Een parameter in de berekening is het wettelijk pensioen. Gedurende lange tijd mochten bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut hun wettelijk pensioen forfaitair ramen op 25% van hun bruto jaarloon. Sinds kort moet u echter een proportionele berekeningsmethode hanteren.

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021).

De nieuwe regeling ontstond naar aanleiding van een wijziging in de pensioenwetgeving: voortaan tellen alle als zelfstandige gepresteerde, pensioenvestigende activiteitsjaren mee bij de berekening van het wettelijk pensioen. De voorwaarde? Dat dit bij een werknemer ook zou worden meegeteld.

Omwille van de onduidelijkheid en onzekerheid rond de retroactiviteit van de nieuwe regelgeving, werd een addendum gepubliceerd met als doel duidelijkheid te scheppen omtrent de aanslagjaren 2022 en 2023.

Hoog tijd voor een stand van zaken.

 

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

dinsdag 07 november 2023
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: maandag 30 oktober 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: maandag 30 oktober 2023 (23:59)

Sprekers

Paul Van Eesbeeck

Paul Van Eesbeeck

juridisch adviseur advieskantoor Vereycken & Vereycken

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
PXL 80%-grens 07 11 2023.pdf