PXL LVAB- Case studies

VZW tot op het bot juridisch en fiscaal

22-01-2020
Hogeschool PXL - - 3500 Hasselt

Door de incorporatie van het verenigingsrecht in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de VZW meer dan ooit een echte 'onderneming'.

Bovendien komt de grens tussen vennootschappen en verenigingen ten gevolge van de wijzigingen ingevoerd door het nieuwe wetboek steeds meer te vervagen. De VZW zal namelijk nieuwe mogelijkheden hebben om winstgevende activiteiten te ontplooien, al wordt het reeds gekende uitkeringsverbod wel behouden.

Het nieuwe wetboek biedt zo bijkomende opportuniteiten voor de onderneming van de VZW, maar zal in de praktijk daarnaast ook belangrijke gevolgen met zich meebrengen op juridisch, fiscaal en parafiscaal vlak.

 

Daarnaast brengen de bepalingen van het nieuwe WVV met zich mee dat de werking van de VZW dient te worden geprofessionaliseerd en zal het belang van een goede corporate governance in de praktijk ook bij verenigingen enkel toenemen.

 

Gedurende drie doorgedreven sessies nemen onze sprekers u mee op een reis doorheen het nieuwe verenigingsrecht en bespreken zij op een praktische wijze de impact van het nieuwe verenigingsrecht op de VZW.

 

Volgende onderwerpen komen daarbij achtereenvolgens aan bod:

 

1. De VZW en het begrip "onderneming";

 

  •  Gevolgen van de kwalificatie van de VZW als "onderneming";
  •  KBO-verplichtingen;
  • Boekhoudverplichtingen;
  • Bewijsrecht.

 

 

2. Overgangsregime nieuw WVV;

•   Incorporatie V&S-wet in het WVV;

• Reden van hervorming;

• Inwerkingtreding - Overgangsregeling.

 

3. Nieuwe definitie ‘vereniging’;

 

4. De activiteiten van de vereniging;

 • uitbreiding van activiteiten;
 • Behoud en verstrenging van het verbod op winstuitkering.

 

5. Algemene bepalingen van toepassing op alle rechtspersonen (m.i.v. VZW's);

• Handelingen in naam en voor rekening van een VZW;

  • Maatschappelijke zetel; o IPR en grensoverschrijdende zetelverplaatsing;
  •  Werkelijke zetel vs. incorporatieleer;
  •  Ontbinding en vereffening van VZW's

 

 

6. Oprichting van een VZW

• Authentieke akte vs. onderhandse akte;

• Publicatie- en neerleggingsvereisten;

• Verkrijging van rechtspersoonlijkheid;

• Verplichte vermeldingen op alle documenten uitgaande van verenigingen en stichtingen;

 

 

7. Statutenwijzigingen

• Authentieke akte vs. Onderhandse akte;

 

 

8. Bestuur van de VZW

• Algemeen;

• Benoeming en samenstelling;

• Coöptatie van bestuurders;

• Duurtijd van het mandaat en bevoegdheden;

• Belangenconflictenregeling;

 

 •  Nietigheid van besluiten en nietigheid van de uitgebrachte stem;
 • Dagelijks bestuur;
 • Vertegenwoordiging;
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

 

 

9. Algemene Vergadering en haar leden;

• Leden vs. toegetreden leden;

• Rechten en plichten leden worden uitsluitend in de statuten bepaald;

• Meervoudig stemrecht;

• ledenregister;

• uittreding en uitsluiting van leden;

 

 

10. Herstructurering en omzetting van VZW's;

• De overdracht van VZW’s;

• De inbreng om niet;

• Vennootschapsrechtelijke fusie- en splitsing;

• Fusies met andere rechtspersonen zonder winstoogmerk;

• Fusie VZW met handelsvennootschappen;

• De omzetting van de VZW in een vennootschap.

 

 

11. De VZW en het belastingrecht

 

 • Wie is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (verder RPB)?

 

 • waaruit bestaat de belastbare grondslag in de RPB.

 

 • Zijn er vrijgestelde inkomsten in de RPB?

 

 • Welke zijn de afzondermijke aanslagen in de RPB?

 

 • Berekening van de belasting inde RPB

 

 • Wat te doen bij de overgang van de RPB naar de vennootschapsbelasting

 

 • Wat de doen bij een overgang van de vennootschapsbelasting naar de RPB

 

Datum en tijd

Woensdag 22 Januari 2020
van 18:30 tot 21:30u.

Woensdag 29 Januari 2020
van 18:30 tot 21:30u.

Woensdag 05 Februari 2020
van 18:30 tot 21:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 14 Januari 2020
Annulatie mogelijk tot en met: Dinsdag 14 Januari 2020

Programma

Woensdag 22 Januari 2020
van 18:30-21:30
18:30 - 21:30
VZW tot op het bot juridisch en fiscaal
Woensdag 29 Januari 2020
van 18:30-21:30
18:30 - 21:30
VZW tot op het bot juridisch en fiscaal
Woensdag 05 Februari 2020
van 18:30-21:30
18:30 - 21:30
VZW tot op het bot juridisch en fiscaal

Docenten