PXL-LVAB CASE STUDIES

Updating personenbelasting deel 2 (online)

05-05-2020
Hogeschool PXL - Elfde-Liniestraat 23a - 3500 Hasselt

Omwille van de coronacrisis heeft PXL-LVAB Case Studies er voor geopteerd het resterende programma af te werken via online seminaries

 

In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting van 2020 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticiperen we ook op de maatregelen die vanaf aanslagjaar 2021 zullen gelden.

Enkele nieuwigheden in de aangifte van 2020:

  • het mobiliteitsbudget
  • de vrijstelling van winst voor sociaal passief
  • de carry back van verliezen
  • het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)
  • de hervorming van het belastingstelsel van pensioenen en vervangingsinkomsten
  • de belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering
  • de activering van spaargeld: verhoging van de vrijstelling voor dividenden
  • de aanrekening van verminderingen op buitenlands inkomen: strijdig met EU-recht
  • nieuwe vrijstellingen: overdracht van gebouw in erfpacht of opstal, gewestelijke opleidingspremies, opleidingsbudget etc.

 

Verder krijgt u een gedetailleerd en uitgebreid overzicht van nieuwe PB-wetgeving, relevante rechtspraak, parlementaire vragen, rulings, circulaires en andere administratieve commentaren, van het voorbije jaar.

 

Let op: de uitsplitsing van deze updating in 2 delen heeft enkel te maken met de hoeveelheid materie en niet met de indeling van de aangifte personenbelastingen in deel 1 en deel 2!

 

 

 

Datum en tijd

Dinsdag 05 Mei 2020
van 18:30 tot 21:30u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 28 April 2020
Annulatie mogelijk tot: Dinsdag 28 April 2020

Programma

Docenten

Wellens Jef

Wellens Jef

Meer

Prijs

LVAB lid: 40,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Student PXL Case Studies : 10,00 EUR

Personeelslid PXL: 0,00 EUR

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Ere-bestuurslid LVAB: 0,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Prijs opmerkingen

vrij van BTW: art. 44 W.BTW

 

Organisator