PXL Congress

Niet hees, maar goed gestemd voor de klas

28-10-2020
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Veel leerkrachten hebben na langdurig praten last van een vermoeide stem met heesheid tot gevolg. De oorzaak ligt vaak bij een verkeerd stemgebruik. Intensief stemgebruik vraagt een goede stemtraining en dat is wat we doen in deze workshop. De juiste ademhalings- en spreektechnieken, een juiste mindset en een goede lichaamshouding zijn cruciaal om dagelijks met energie voor de klas te staan. Voor een rumoerige klas staan kan zijn tol eisen, en dan word je als leerkracht door vermoeidheid, stress en energieverlies al snel verleid tot foutief stemgebruik. Als leerkracht heb je een sprekersberoep en is je stem niet alleen je communicatiemiddel, maar ook je instrument.

Leerdoelen van de workshop

Na de workshop… 

• … ken je de signalen van verkeerd stemgebruik

• … is de basis gelegd voor een rustige, ondersteunende adem-stem koppeling

• … heb je de nodige tools en trucjes in handen om met een goede stem les te geven

• … heb je ervaren hoe het voelt om moeiteloos met meer draagkracht te spreken

• … ga je naar huis met oefenmateriaal en overzichtelijke hand-outs

Opbouw workshop

De nascholing is volledig praktijkgericht. Gedurende 3u wordt er intensief gewerkt aan de juiste ademhalingsen spreektechnieken en krijg je de kans om individueel praktische, ervaringsgerichte tips te krijgen rond gezond stemgebruik, stemtimbre, goede lichaamshouding, draagkracht van je stem ….

Er worden hulpmiddelen en adviezen aangereikt om de stem zo goed mogelijk te gebruiken. Deze praktische oefeningen en tips gaan hand in hand met enkele woorden uitleg over de link tussen stress, ademhaling en stemproblemen. Inzicht in die materie zorgt ervoor dat je stemproblemen na het volgen van deze nascholingen steeds een stapje voor bent.

Opmerkingen

   Vervanging op uw school door een student is mogelijk o.b.v. beschikbaarheid.

  • Voor kleuteronderwijs: aanvraag door de directeur bij stagecoördinator Wim Mees via wim.mees@pxl.be
  • Voor lager onderwijs: aanvraag bij stagecoördinator Eline Janssens via eline.janssens@pxl.be met vermelding van de klas en lesuren.
  • Voor secundair onderwijs: aanvraag bij stagecoördinator Annemie Skopinski via annemie.skopinski@pxl.be met vermelding van het vak, de klas en lesuren.

Datum en tijd

Woensdag 28 Oktober 2020
van 09:00 tot 12:00u.

Einde inschrijvingen: Dinsdag 20 Oktober 2020
Annulatie mogelijk tot en met: Dinsdag 20 Oktober 2020

Docenten

Stefanie Van Moen

Stemcoach

Meer

Prijs

Deelnemer: 45,00 EUR

PXL-Alumni: 38,00 EUR

PXL-Personeel: 34,00 EUR

PXL-Postactieven: 38,00 EUR

PXL-Studenten: 23,00 EUR

Contactpersoon

Koen Vandenhoudt

Vormingscoördinator

koen.vandenhoudt@pxl.be