PXL Congress

Juridisch management: beginselen van het bestuursrecht

22-10-2020
PXL-Social Work - Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deze vorming kadert binnen het postgraduaat Openbare Besturen, module B “Juridisch management”.

Programma


22 oktober 2020

Tot de actiemiddelen waarover een overheid beschikt behoren haar goederen. Tijdens de les wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen openbare en private domeingoederen en op hun respectief statuut.

 

12 & 26 november en 10 december 2020

De bestuurshandelingen vormen een tweede - en zeer belangrijke - categorie van actiemiddelen die ter beschikking staan van de overheid.

Tijdens de lessen van 12 en 26 november 2020 en de eerste helft van de les van 10 december wordt daarom uitvoerig ingegaan op:

  1. het begrip bestuurshandeling
  2. de prerogatieven van de bestuurlijke actie, d.w.z. de aspecten waarin een bestuurshandeling zich onderscheidt van een gewone rechtshandeling
  3. de restricties waaraan de bestuurlijke actie ondenruorpen is (d.w.z. het wettigheidsbeginsel en het principiële verbod tot delegatie)
  4. de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als belangrijke toetssteen bij toepassing van het wettigheidsbeginsel
  5. de opheffing en de intrekking van bestuurshandelingen
  6. de formele motivering van bestuurshandelingen.

 

10 december 2020 en 17 december 2020

Openbaarheid van bestuur in Vlaanderen: toelichting van de bepalingen van Titel ll. Hoofdstuk 3 van het Bestuursdecreet. 

Doelgroep

  • nieuwe medewerkers van een lokaal bestuur
  • medewerkers van een lokaal bestuur met doorgroeipotentieel
  • stafmedewerkers
  • medewerkers van een andere overheidsorganisatie

Datum en tijd

Donderdag 22 Oktober 2020
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 12 November 2020
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 26 November 2020
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 10 December 2020
van 12:30 tot 16:00u.

Donderdag 17 December 2020
van 12:30 tot 16:00u.

Einde inschrijvingen: Woensdag 14 Oktober 2020
Annulatie mogelijk tot en met: Woensdag 14 Oktober 2020

Prijs

Deelnemer: 325,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be