PXL Congress

Groen en detentie

26-11-2020
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a - 3500 Hasselt

Bezig zijn met groen, genieten van een aantrekkelijke tuin…. Hoogst aangenaam maar niet zo evident voor wie binnen vier muren opgesloten zit. Nochtans zijn de voordelen van ‘groen binnen detentie’ onmiskenbaar. Een grootschalig onderzoek uitgevoerd in Groot-Brittannië bij 104 tuinprojecten in gevangenissen en de forensische psychiatrie wijst uit dat het grootste effect wordt bekomen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, stressreductie en re-integratie.

Onze prille bevindingen in Vlaanderen tonen aan dat tuinieren en groenbeleving in gevangenissen een goedkope praktijk vormen met veel potentieel op vlak van geestelijk en lichamelijk welzijn en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Graag willen we de mogelijkheden van tuintherapie en therapeutische tuinen met jullie delen op onze studiedag ‘Groen en detentie’.

Programma

09.30u - 09.45u
- Ontvangst

09.45u - 12.00u
- Voorstelling van het programma: Annick De Paepe, Limburg.net, moderator
- Verwelkoming: Rudy Van De Voorde, Directeur-Generaal Gevangeniswezen
- Effecten van groen binnen detentie: An-Sofie Vanhouche, Doctor in de Criminologie VUB en Anniek Spendel, Master of Science in de Criminologische Wetenschappen
-
Getuigenis uit de gevangenis van Wortel - Frans De Bie, vrijwilliger in de moestuin
- Tuintherapie in de gevangenis van Wortel: Lut Ruttens, Directeur en Johan Lemmens,Praktijklector Ergotherapie Hogeschool PXL
- Zuurstof voor de gevangenis: Consortium BOS+, Fris in het Landschap en VZW Terra-Therapeutica

12.00u - 12.30u
- Broodjesmaal ter plaatse

12.30u - 15.00u
- Ontwerp van een therapeutische tuin binnen detentie - Kathleen De Clercq, praktijklector Groenmanagement Hogeschool PXL
-
Getuigenis uit de Centrale Gevangenis van Leuven - Een gedetineerde aan het woord
- Een therapeutische tuin in de Centrale Gevangenis van Leuven - Myriam Coucke, Directeur
- Tuintherapie en een therapeutische tuin in de gevangenis van Hasselt - Ilse Wouters, Attaché Directeur

- Getuigenis uit de sociale economie - Filip Vanlommel, Directeur De Winning
- Vragenronde

15.00u
- Einde

Datum en tijd

Donderdag 26 November 2020
van 09:30 tot 15:00u.

Einde inschrijvingen: Woensdag 18 November 2020
Annulatie mogelijk tot en met: Woensdag 18 November 2020

Prijs opmerkingen

On Campus deelname:
Deelnemer: € 50
Student: € 25

Online deelname:
Deelnemer: € 25
Student: € 12