PXL Congress

Samenwerking met het werkveld

16-02-2021
Online

Werkplekleren speelt zich af in het werkveld. Organisaties en hun werkplekcoaches vormen voor ons dé partner bij de vormgeving van werkplekleren. Deze navorming bereidt je voor op je rol als netwerker en ondersteuner van het werkveld en je rol als bemiddelaar tussen de werkplekcoach en de student. Je leert hoe je goede contacten legt en onderhoudt met het werkveld, je leert duidelijke afspraken vastleggen in planningsgesprekken en je leert functioneringsgesprekken voeren binnen het PXL-kader van werkplekleren. Je leert aandachtig te zijn voor wat er leeft bij de student en de werkplekcoach en hoe je kan bemiddelen tussen de twee. De sessie is praktijkgericht vormgegeven en alle handvaten en tips worden ingeoefend rekening houdend met de context van je graduaatsopleiding.

De sessie is toegankelijk voor alle lectoren van de graduaatsopleidingen, maar is specifiek gericht naar de leercoaches. Het is een online sessie- waarbij er zal ook interactie zijn met jouw collega’s. 

Graag vragen we je om ter voorbereiding ook al op zoek te gaan naar een praktijk situatie waar je mee aan de slag wil gaan tijdens deze sessie. Hoe loopt de samenwerking met het werkveld van op afstand? Zijn er andere noden bij het digitaal onderhouden van contact met het werkveld?

 

Datum en tijd

Dinsdag 16 Februari 2021
van 09:00 tot 16:00u.

Inschrijven kan tot en met: Donderdag 11 Februari 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Donderdag 11 Februari 2021

Contactpersoon

Frauke van der Rijt

011/77 58 55

frauke.vanderrijt@pxl.be