PXL LVAB- Case studies

Updating vennootschapsrecht (LIVESTREAM)

17-03-2021
Livestream

De belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel vlak die zich in de loop van 2020 hebben voorgedaan op gebied van het ven-nootschapsrecht worden in dit seminarie besproken.

Traditioneel willen we tijdens dit seminarie de voornaam-ste wijzigingen van het voorbije jaar toelichten. We gaan in op de veranderingen en op de concrete praktische gevolgen ervan voor uw praktijk.

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)  is inmiddels meer dan een  jaar geleden in werking getreden, zodat een evaluatie aan de orde is.

Ook zal er aandacht zijn voor de reparatiewet bij het WVV. Er zal ook  belangstelling zijn voorde relevante recht-spraak die in 2020 is verschenen.

Komt o.a. aan bod: 

• de draagwijdte van het vragenrecht van de aandeel-houder

• rechterlijke beoordeling ingeval van gedwongen over-dacht van aandelen

• vernietiging van  beslissingen van een algemene vergadering/ bestuursorgaan

• draagwijdte van de individuele onderzoeksbevoegd-heden van een aandeelhouder

• gevolgen van de sluiting van de vereffening op het optreden in rechte van vereffende vennootschap

• bestuurdersaansprakelijkheid

• overdrachten van aandelen: verklaringen en garanties

• …

Dit seminarie is een must voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met vennootschapsrecht.

 

Datum en tijd

Woensdag 17 Maart 2021
van 18:30 tot 21:30u.

Inschrijven kan tot en met: Dinsdag 09 Maart 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Dinsdag 09 Maart 2021

Programma

Sprekers