PXL Congress

Mens: burgerzaken en veiligheid

01-04-2021
Online

In een eerste deel staan we stil bij een aantal fundamentele vragen rond veiligheid en de invulling van dit begrip voor een lokaal bestuur. Wat betekent veiligheid voor de burger? Wat betekent dit voor de overheid? We duiden dit begrip en de verschillende aspecten ervan.


Vervolgens richten we onze aandacht op de
rol van een openbaar bestuur  in het veiligheidsbeleid? We benoemen de actoren in dit beleid en hun belang voor de veiligheid.  Wat zijn de bevoegdheden inzake veiligheid van een aantal actoren?  Met welke regelgeving dient men rekening te houden?


In een derde deel focussen we ook op de werking van een
lokaal politiekorps en de basisfunctionaliteiten waarin het dient te voorzien. De samenwerking tussen lokale politie en gemeentebestuur staat hierin centraal.

Tot slot belichten we het belang van de
Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) binnen het lokale bestuur . We verduidelijken de rol en werking hiervan en staan stil, bij wat momenteel beschouwd wordt als de grootste maatschappelijke uitdaging op het vlak van veiligheid: de problematiek van radicalisering en polarisatie.

Doelgroep

  • nieuwe medewerkers van een lokaal bestuur
  • medewerkers van een lokaal bestuur met doorgroeipotentieel
  • stafmedewerkers
  • tewerkgesteld bij een openbaar bestuur of een andere overheidsorganisatie

Datum en tijd

Donderdag 01 April 2021
van 08:30 tot 12:00u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 24 Maart 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 24 Maart 2021

Sprekers

Olivier Christophe

Meer

Prijs

Deelnemer: 65,00 EUR

PXL-Alumni: 55,00 EUR

PXL-Personeel: 49,00 EUR

PXL-Postactieven: 55,00 EUR

PXL-Student: 32,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be