PXL Congress

Evaluatie van beleid in functie van effectiviteit en efficiëntie

22-04-2021
Online

Deze vorming kadert binnen het postgraduaat Openbare Besturen, module C “Strategisch management”.

Hoe kan u op een geïnformeerde en breed geconsulteerde manier bestaand beleid evalueren en nieuw beleid initiëren?

In deze les reiken we u een theoretisch kader aan waarmee u binnen uw bestuur aan de slag kan gaan om goed beleid uit te werken. Het theoretisch kader is gebaseerd op de Europese methodiek van de Regulatory Impact Assessment of RIA.

We beantwoorden vragen als:

- Welk proces kan best doorlopen worden?

- Welke beleidscriteria kunnen gehanteerd worden?

- Welke vragen moeten gesteld worden?

- Welke stakeholders dienen betrokken te worden?

- Op welk moment en op welke manier kunnen stakeholders betrokken worden? Hoe de positieve en negatieve effecten van beleid identificeren?

Om de impactanalyse ook kwantitatief te onderbouwen, maken we bovendien kennis met enkele technieken om de effecten van beleid te waarderen.

Met een case study zetten we de theorie om in de praktijk.

 

Doelgroep

  • nieuwe medewerkers van een lokaal bestuur
  • medewerkers van een lokaal bestuur met doorgroeipotentieel
  • stafmedewerkers
  • medewerkers van een andere overheidsorganisatie

Datum en tijd

Donderdag 22 April 2021
van 08:30 tot 16:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 14 April 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 14 April 2021

Sprekers

Tom Wolfs

Navorser - Research associate
Economie en beleidsmanagement - Economics and Policy Management

Universiteit Hasselt

Meer

Prijs

Deelnemer: 130,00 EUR

PXL-Alumni: 111,00 EUR

PXL-Personeel: 98,00 EUR

PXL-Postactieven: 111,00 EUR

PXL-Student: 65,00 EUR

Contactpersoon

Ivette Leten

Coördinator levenslang leren

ivette.leten@pxl.be