PXL Congress

Onderwijsinnovatiepilot: waarderend coachen

10-05-2021
Online

Binnen het ‘waarderend coachen’ gaan we - coach en coachee - oplossingsgericht en doelgericht aan de slag om te werken aan uitdagingen van de coachee. De coach structureert het gesprek en de coachee geeft invulling aan het coachingsgesprek. Het waarderend coachen is een interessante manier van ondersteunen en uitdagen wanneer we voor uitdagingen komen te staan waar we niet direct een antwoord op hebben. De coach zal de coachee stimuleren tot reflecteren, inzicht en actie.

Het integreren van het waarderend coachen in de opleiding kleuteronderwijs is een keuze die gemaakt werd om de studenten te ondersteunen in hun reflectieproces rekening houdend met het belang dat we hechten aan leren van en met elkaar. In deze onderwijslunch zal er ingaan worden op de vertaling en de integratie van het GRROW-model en de coachingsvaardigheden van Jef Clement in de opleiding PXL-Education bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. De kracht van (voor)beelden wordt ingezet om onze junior-collega’s te ondersteunen en uit te dagen in dit leren waarderend te coachen.

Datum en tijd

Maandag 10 Mei 2021
van 12:30 tot 13:30u.

Inschrijven kan tot en met: Woensdag 05 Mei 2021
Kosteloos annuleren kan tot en met: Woensdag 05 Mei 2021

Contactpersoon

Frauke van der Rijt

011/77 58 55

frauke.vanderrijt@pxl.be