PXL-NeXT

Opleiding tot ORO-coach

29-09-2022

Ouderschapsreorganisatieoverleg (oro) als aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen

 

Vier op tien echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, monden uit in conflict. In één scheiding op tien houdt dit conflict langdurig aan.

Ouders en kinderen raken almaar meer verstrikt in hardnekkige strijddynamieken. Ex-partnerschap wint terrein en ouderschap komt onder druk staan met alle gevolgen vandien voor het welzijn van alle betrokkenen. Familieleden en vrienden wakkeren -ondanks goede intenties- het conflict tussen ouders vaak eerder aan dan steun te leveren aan ouderschap dat afgestemd is op noden van kinderen. Ook professionals riskeren ongewild meegezogen te worden in de krachtige strijdspiralen.

 

In co-creatie tussen Expertisecentrum PXL Social Work Research en de praktijk van de jeugdhulp bij Agentschap Opgroeien – Regio Antwerpen ontstond een innovatieve aanpak van complexe scheidingen, met name ORO wat staat voor ouderschapsreorganisatieoverleg.

Doelstellingen

De doelstellingen van ORO betreffen sensitief ouderschap faciliteren alsook een welzijnskader installeren in familiesystemen die vastgelopen zijn in de dynamieken van een hoog-conflictueuze scheiding. Empirisch onderzoek bij meer dan 100 ervaringsdeskundigen alsook 150 professionals uit vele sectoren die van ver of dichtbij te maken krijgen met hoog-conflictueuze scheidingen in hun beroepspraktijk ÉN jarenlange praktijkervaring in het omgaan met hoog-conflictueuze scheidingen in jeugdhulpverlening liggen aan de basis van deze innovatieve aanpak.

 

Deze co-creatie resulteerde in ORO als een aanpak op basis van vijf pijlers:

  1. Kiezen voor aparte oudersporen via parallel solo-ouderschap
  2. Inzetten op kwaliteit van ouder-kindrelaties door het  stimuleren van sensitief ouderschap
  3. Kinderen als volwaardig actor beschouwen
  4. Betrekken van formele en informele netwerken
  5. Psycho-educatie op basis van een systemische visie om conflict te begrijpen

 

Programma

Via deze opleiding willen we deelnemers kennisinhouden en praktijkervaringen aanbieden die hen in staat stellen conflictpatronen in scheidingssituaties te herkennen en te doorbreken.

 

Dag 1 en 2 verkennen we de complexe dynamieken rondom hoogconflict en de wettelijke kaders die mee de context van complexe scheidingen uitmaken, dit vanuit praktijkkennis alsook vanuit wetenschappelijk onderzoek. Hiermee leggen we de basis voor een systemische visie die een stevig kompas biedt bij het begeleiden van mensen in strijd. Dit vormt het fundament waarop we in de opleiding verder bouwen.


Dag 3 tot 7 staan we stil bij de werkzame elementen die de vijf basispijlers vormen van de ORO-aanpak. Elke dag is opgebouwd rondom één van deze pijlers. Aan de hand van casussen, ervaringsgerichte oefeningen en reflectie diepen we elk van deze pijlers uit en laten we ons inspireren door wat we hierover ook weten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

 

Dag 8 tot 10 integreren we onze inzichten met behulp van praktijkervaringen en casussen enerzijds en via verdiepende thema’s zoals o.a. verontrustende verhalen, onveiligheid en contactbreuk anderzijds. We besteden ook aandacht aan de toepassing van het geleerde in de werkcontext van elke deelnemer.

 

Tijdstip en locatie

 

Vlaams-Brabant

Leuven

West-Vlaanderen

Brugge

Antwerpen

Geel

Antwerpen
Antwerpen (stad)

09.00u - 16.30u

09.00u - 16.30u

09.00u - 16.30u

09.00u - 16.30u

29/09/2022

30/09/2022

10/11/2022

08/12/2022

12/01/2023

09/02/2023

09/03/2023

20/04/2023

21/04/2023

01/06/2023

20/10/2022

21/10/2022

01/12/2022

22/12/2022

02/02/2023

02/03/2022

30/03/2023

11/05/2023

12/05/2023

22/06/2023

25/10/2022

26/10/2022

22/11/2022

20/12/2022

31/01/2023

28/02/2023

21/03/2023

16/05/2023

23/05/2023

20/06/2023

19/01/2023

26/01/2023

10/02/2023

16/02/2023

16/03/2023

23/03/2023

27/04/2023

28/04/2023

08/06/2023

15/06/2023

 

 Locaties Hasselt en Aalst werden geannuleerd.

Doelgroep

Deze opleiding wil professionals die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met complexe scheidingen en de gevolgen ervan handvatten aanreiken om met gezinssystemen aan de slag te gaan en de impasse van de scheidingssituatie te doorbreken.

 

Opmerkingen

 Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Hogeschool PXL het recht de lessenreeks voor de desbetreffende locatie te annuleren.

Datum en tijd

Prijs

Deelnemer: 0 EURPrijs opmerkingen

Leermaterialen en catering zijn inbegrepen in de prijs.  Betalen kan na ontvangst van de factuur.

 

Hogeschool PXL is een erkende opleidingsverstrekker.  Betalingen via de KMO-portefeuille worden aanvaard. (erkenningsnummer DV.O213788)

Contactpersoon

Inge Pasteels

PXL-Social Work Research

inge.pasteels@pxl.be