PXL-NeXT LVAB Case studies

Fiscale Procedure: een noodzakelijke update. Belang en toepassing van de hervorming.

16-11-2022
Hogeschool PXL - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Hervorming van de fiscale procedure: omnipotente fiscus?

Tal van wetgevende ingrepen lijken de fiscus (wéér) een groot arsenaal aan procedurewapens te bieden: verlengde aanslag- en onderzoekstermijnen, dwangsommen voor het afdwingen van het toegangs- en inzagerecht, gebruik van CRS-gegevens, ... 
De fiscale wetgeving dreigt dermate complex te worden dat zelfs de beste experten niet meer kunnen volgen. 
Hoog tijd dus om de zaken helder op een rijtje te zetten en de nieuwe, uitgebreide bevoegdheden van de fiscus onder een kritische loep te nemen. 
Tot waar reiken deze bevoegdheden en wat zijn de rechten van de belastingplichtige onder de nieuwe wetgeving?


Nieuwe golf van fiscale controles: aandachtspunten

Naast de wettelijke hervormingen wordt een nieuwe golf aan fiscale controles verwacht, met een grote focus op de internationale dossiers: auteursrechten, domiciliefraude, audits op basis van datamining (DAC 6), joint audits met andere lidstaten, ...
Ook de samenwerking tussen de fiscus en de politie wordt versterkt via MOTEM's, zodat de bestrijding van de fiscale fraude ook op strafrechtelijk vlak opgevoerd kan worden.
Een gewaarschuwde belastingplichtige is er drie waard!


Ontwikkelingen in de rechtspraak

De opgedreven fiscale controles leiden tot meer en meer geschillen, waardoor ook de rechtspraak over fiscale geschillen toeneemt. 
De recente evoluties in de rechtspraak verdienen dan ook bijzondere aandacht: de grenzen van het rechtszekerheidsbeginsel,... 

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Datum en tijd

woensdag 16 november 2022
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 08 november 2022 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 08 november 2022 (23:59)

Sprekers

Vincent  Vercauteren

Vincent Vercauteren

advocaat Tiberghien Advocaten

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be