PXL-NeXT LVAB Case studies

80%-grens: nieuwigheden en strengere controles door de fiscus.

07-12-2022
Hogeschool PXL - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

In de pers werd aangekondigd dat bedrijfsleiders en zelfstandigen die via hun bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen door de fiscus extra in het oog worden gehouden. In de praktijk zien we dat het aantal controles van de 80%-grens fors is toegenomen. 

Bij controles stellen we vast dat de fiscus van mening is dat de aanvullende pensioenopbouw over de volledige loopbaan in rekening moet worden gebracht, met inbegrip van de pensioenen die in vorige ondernemingen werden opgebouwd. In een aantal situaties is er bovendien een dubbeltelling van het wettelijk pensioen. Op basis van die (nieuwe) standpunten komt de fiscus in vele gevallen tot de conclusie dat er sprake is van een overschrijding van de 80%-grens.

In dit seminarie wordt de fiscale 80%-grens grondig toegelicht aan de hand van een reeks becijferde praktische voorbeelden. De (nieuwe) standpunten van de fiscus worden in detail besproken. Concrete voorbeelden van vragen om inlichtingen komen uitgebreid aan bod. Ook de impact van de wijzigingen op het vlak van het wettelijk pensioen (afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de zelfstandigen, verhoging van het loonplafond) wordt onderzocht. We sluiten af met aandachtspunten en praktische tips.
 

 

 Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Datum en tijd

woensdag 07 december 2022
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 29 november 2022 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 29 november 2022 (23:59)

Sprekers

Paul Van Eesbeeck

Paul Van Eesbeeck

juridisch adviseur advieskantoor Vereycken & Vereycken

Meer

Prijs

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be