PXL-NeXT

Klinisch redeneren voor mentoren en begeleidingsverpleegkundigen

27-03-2023
PXL-NeXT - Elfde Linistraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Het belang van klinisch redeneren in ons dagelijks verpleegkundig handelen is niet te onderschatten. In een zorgcontext die steeds complexer en technologischer wordt, komen patiënten met multipathologie en polyfarmacie steeds vaker voor.

Als verpleegkundige wordt er meer dan ooit beroep gedaan op ons klinisch redeneervermogen . Onze expertise, die een grondige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie combineert met technische skills en krachtige communicatieve vaardigheden, vraagt een attitude van levenslang leren om de verwachte kwaliteit van zorgen te kunnen blijven bieden.

Deze klinisch redeneervaardigheden mogen we dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het proces van snel en accuraat een situatie inschatten, de juiste informatie verzamelen en observaties doen, tot de juiste conclusie komen en met de juiste doelen in het achterhoofd de juiste acties ondernemen, moeten we bewust blijven trainen en verdiepen. De kritische kijk op het eigen verpleegkundig handelen en de zorg steeds toedienen vanuit de ‘waarom’ vraag zijn essentiële voorwaarden om tot kwaliteitsvolle zorg op maat te komen.

Na de pauze, die noodgedwongen werd ingelast als gevolg van de Coronamaatregelen, starten de Hogeschool PXL en de Hogeschool UC Leuven-Limburg, in samenwerking met het LPZO en het LPWO, de studiedagen klinisch redeneren voor verpleegkundigen weer op. De studiedagen zijn niet enkel bedoeld voor mentoren en verpleegkundigen die studenten begeleiden in hun leerproces, ze zijn een must voor elke verpleegkundige die vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de zorg voor de patiënt, ongeacht de zorgcontext waarin deze zorg verleend wordt.

De studiedag omvat 2 delen: in de voormiddag wordt het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken vanuit een wetenschappelijke achtergrond. In de namiddag wordt aan de hand van een casus het proces toegepast en ingeoefend. Naast het inoefenen van een casus zal in een tweede workshop dieper ingegaan worden op de didactische aanpak van klinisch redeneren in de begeleiding van studenten op stage.

Programma

08.45u Onthaal en koffie

09.00u Start plenair deel voormiddag

  • Welkomstwoord
  • Belang van klinisch redeneren
  • Model van klinisch redeneren (Levett-Jones)

 
Pauze

  • Eenvoudige toepassing op het model van klinisch redeneren

 12.00u Lunch

13.00u

  • In de namiddag wordt in kleine groepen gewerkt (max 10 personen). Elke groep schuift 1 keer door na de pauze, waardoor elke deelnemer aan 2 verschillende workshops kan deelnemen.
  • In een workshop zal een reële casus besproken worden aan de hand van het theoretisch model van klinisch redeneren dat in de voormiddag besproken werd.
  • In de tweede workshop zal gewerkt worden rond het didactisch begeleiden van studenten, in functie van klinisch redeneren op de werkvloer.


14.45u Pauze

15.00u Tweede workshop

16.45u Plenair: 'Het belang van Empathie' binnen het gegeven Klinisch Redeneren + afsluiting studiedag.

17.00u Einde studiedag

Doelgroep

Deze studiedag is zowel bedoeld voor mentoren die de opleiding voor mentoren gevolgd hebben en verpleegkundigen die studenten begeleiden, als voor verpleegkundigen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de zorg van de patiënt.

Opmerkingen

De attesten van deelname worden bezorgd via mail na de studiedag.

Datum en tijd

maandag 27 maart 2023
09:00 ⇾ 17:00

Inschrijven kan tot en met: maandag 20 maart 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: maandag 20 maart 2023 (23:59)

Prijs

Deelnemer: 75,00 EUR

PXL-Personeel: 56,00 EUR

PXL-Student: 38,00 EUR

UCLL-Personeel: 56,00 EUR

UCLL-Studenten: 38,00 EURPrijs opmerkingen

De facturatie gebeurt nadat de studiedag heeft plaatsgevonden.

Contactpersoon

Erwin Vanroye

Vormingscöordinator PXL-Healthcare

+32 (0) 11 77 56 80

erwin.vanroye@pxl.be