PXL-NeXT LVEB Case studies

Ondernemingen in moeilijkheden

31-01-2024
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Een onderneming in moeilijkheden (OIM) is een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het gaat dus veel breder dan bedrijven in faling of gerechtelijke reorganisatie. De criteria voor de berekening van de OIM-status hangen af van de grootte van de onderneming (kmo of grote onderneming) en moeten zowel toegepast worden op de afzonderlijke onderneming als op de ondernemingsgroep.

 

Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) moeten beslissen of de onderneming best in faling gaat, gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers) aanvraagt of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. In dit seminarie overloopt Bert Bekaert de voor- en nadelen van deze opties. Hij bespreekt zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen.

 

Om de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden te verzekeren onder toezicht van de rechter, heeft de wetgever in een procedure van gerechtelijke reorganisatie voorzien (de ‘GRP’-procedure) die uiteindelijk moet uitmonden in een bepaald herstructureringsscenario).

 

Om de handelspartners van de OIM ertoe aan te zetten hun contractuele betrekkingen verder te zetten tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie, heeft de wetgever in een aantal maatregelen voorzien – ook deze worden in het seminarie overlopen.

 

Tevens wordt stilgestaan bij een recent arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde stelt aan de bewogen discussie of de fiscus deel uitmaakt van de schuldeisers van de boedel wat de bedrijfsvoorheffing en de btw betreft die verband houden met prestaties en handelingen verricht tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie van een onderneming in moeilijkheden.

 

Staan verder op het programma van dit seminarie:

  • de procedure van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
  • "prepack"
  • de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar
  • de aanstelling van een gerechtsmandataris
  • de overdracht van een handelsfonds, aandelen...
  • de overdracht onder gerechtelijk gezag
  • externe financiering van de onderneming in moeilijkheden via vriendenaandeel, winwinlening, private equity...
  • ...

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

woensdag 31 januari 2024
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 23 januari 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 23 januari 2024 (23:59)

Sprekers

Bert Bekaert

Bert Bekaert

Advocaat Everest-LAW

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator