PXL-NeXT LVEB Case studies

Actualiteitsseminarie: Wat moet de economische beroepsbeoefenaar weten over het nieuwe insolventierecht?

13-12-2023
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Bij de wet van 7 juni 2023 werd de EU-Richtlijn 2019/1023  betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld omgezet in Belgisch recht.

Deze wet is inwerking getreden op 1 september 2023 voor insolventieprocedures die vanaf die datum werden geopend.


De wet wijzigt het bestaande insolventierecht op heel wat vlakken:

 

- De bevoegdheden van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden worden uitgebreid;

- De regels met betrekking tot het minnelijk en het collectief akkoord worden (ingrijpend) gewijzigd;

- De overdracht onder gerechtelijk gezag is voortaan geen reorganisatieprocedure meer, er wordt een pre-pack naar Nederlands model ingevoerd;

- De gerechtelijke ontbinding van rechtspersonen wordt een alternatief voor het faillissement, enz.

Tijd dus voor een stand van zaken.

 

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

woensdag 13 december 2023
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 05 december 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 05 december 2023 (23:59)

Sprekers

Stefanie Grosemans

Stefanie Grosemans

Advocaat Consenso Advocaten

Meer
Mark Bernaerts

Mark Bernaerts

Advocaat Consenso Advocaten

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
Seminarie insolventierecht PXL 13-12-2023.pdf